Du er her:

28. februar 2012


Ny overenskomst for 20.000 rengøring og servicemedarbejdereEfter næsten 40 timers uafbrudte forhandlinger kunne overenskomstparterne på rengøring og serviceområdet sætte underskrift på en ny to årig overenskomstaftale.

Morten Eriksen, der er formand for Rengøring og Service, og som under forhandlingerne fungerede som hovedforhandler giver følgende betragtninger omkring det samlede resultat.

Før vi overhovedet satte os ved forhandlingsbordet, lå det jo klart, at både overenskomst resultatet på industriens område og jo nok mere betydningsfuldt på transportens område allerede havde sendt et signal om, at vi ved disse overenskomstforhandlinger skulle arbejde ud fra en uhyggelig beskeden samlet ramme.”

”Nå vi så nu står og kigger på det samlede resultat af vores forhandlinger på Serviceoverenskomsten, så er det min klare opfattelse, at vi står med det bedst opnåelige resultat.”

”Udover de opnåede lønreguleringer, som vi må erkende er beskedne, så ligger der nogle andre vigtige elementer i vores resultat, elementer der fortjener at blive fremhævet, og som jeg da også på den lange bane føler mig fuldstændigt overbevist om, at vores medlemmer vil få ualmindelig stor glæde og udbytte af.”

”Vi har fået skaffet vores medlemmer en arbejdsgiverbetalt sundhedsordning, vi har etableret en egentlig seniorordning, og retten til uddannelse har fået et mindre men absolut ikke helt ubetydeligt løft.”

”Alle elementer taget i betragtning og jo nok med særlig opmærksomhed på, at rengøring og servicemedarbejdere nu uden selv at skulle betale, vil kunne få behandlet helbredsproblemer som smerter i ryg, knæ, albuer med videre, så føler jeg mig overbevist om, at betydningen af dette overenskomstresultat vil få kolossal betydning for vores branche, og det ikke bare de kommende to år, men reelt også i tiden herefter.”

Serviceoverenskomsten blev justeret og forbedret på flere forskellige områder, blandet andet kan nævnes:

 • Timelønnen bliver pr. 15. marts 2012 justeret med kr. 1,60 og igen den 15. marts 2013 med yderligere kr. 1,85
 • Timelønnen for elever bliver pr. 15. marts 2012 justeret med kr. 2,25 og igen den 15. marts 2013 med yderligere kr. 2,25
 • Aften og nattillæg bliver pr. 15. marts 2012 løftet med 1,4% og yderligere 1,4% den 15. marts 2013
 • Ekstra pensionsbidrag der betales under 14 ugers barselsorlov reguleres med kr. 2,25 pr. time / kr. 345,00 pr. måned
 • Alle medarbejdere under Serviceoverenskomsten bliver pr. 1. juni 2012 omfattet af en arbejdsgiverbetalt sundhedsordning
 • Medarbejdere under Serviceoverenskomsten er sikret ret til selvvalgt seniorordning, hvilket konkret sker ved opsparing til seniorfridage
 • Serviceoverenskomstens regler omkring forældreorlov forbedres. Den maksimale betaling under orlov reguleres med kr. 5,00 pr. time, og orlovsperioden forlænges med 2 uger
 • Medarbejdernes ret til årligt 2 ugers selvvalgt uddannelse sikres således, at ikke forbrugte uddannelses uger først forældes efter to år
 • Serviceoverenskomstens regler for at modvirke løndumpning og lønsnyd justeres med henblik på at lette organisationernes arbejde for netop at modvirke løndumpning og lønsnyd
 • Servicebranchens Udviklingsfond tilskrives 2 gange 2 øre pr. præsteret arbejdstime.

Branchens udviklingsfonde financierer fremover overenskomstparternes bidrag til Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat

 • Nyvalgte tillidsrepræsentanter er sikret adgang til et uddannelses- og samarbejdsprogram af 2 gange 2 dages varighed
 • Regler for opmåling/kontrolstudier og behandling af faglig strid strammes op med henblik på at sikre en hurtigere og mere effektiv sagsbehandling

Nyheder...