Generalforsamling i Foreningen af Tilsynsfunktionærer

Generalforsamling i FAT lørdag den 3. oktober 2020 i Aulum

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling 
Lørdag den 3. oktober 2020 kl. 13:00
Aulum Fritidscenter
Markedspladsen 10, 7490 Aulum

Der ydes ikke kørselsgodtgørelse til generalforsamlingen.

Der vil være spisning før generalforsamlingen kl. 11:30 til 13:00.
Husk tilmelding til spisningen til Formand Jørgen Nielsen på
telefon: 21 68 35 93 eller mail j_n@tdcadsl.dk
senest den 25. september 2020
Skriv navn, adresse og aut. nr. i mailen.

Dagsorden

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Godkendelse af generalforsamlingen
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Pensionsfonden
  1. Beretning
  2. Indkomne forslag
 6. Ordinær Generalforsamling
  1. Beretning
  2. Fremlæggelse/godkendelse af regnskab
  3. Indkomne forslag (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
  4. Valg ifølge lovene
  Valg til bestyrelsen
  1. Kasserer Torben Christensen, Brørup (3 år) - modtager genvalg
  (husk at kandidater til kasserer skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
  2. Bestyrelsesmedlem Helle O. Poulsen, Herning (2 år) - modtager genvalg
  3. Bestyrelsesmedlem Erik Lind Nielsen, Holsted (2 år) - modtager genvalg
  Valg af bestyrelsessuppleanter (1 år)
  1. Pia Landbo, Sevel, Naver - modtager genvalg
  2. Jørgen Rasmussen, Vinderup - modtager genvalg
  3. Jens-Christian Degn, Horsens - modtager genvalg
  4. Anders Andersen, Ringsted - modtager genvalg
  Valg af revisor og revisorsuppleanter (2 år)
  1. Gerhard R. Sørensen, Blans - modtager genvalg
  2. Hasse Christensen, Sæby - modtager genvalg 
 7. Andet


På bestyrelsens vegne
Jørgen Nielsen
Telefon: 21 68 35 93
Mail: j_n@tdcadsl.dk

Her kan du læse referatet fra generalforsamlingen 2019