Lønnen stiger
Tjek altid din lønseddel.
Foto: Shutterstock
15. oktober 2019

Husk at tjekke din lønseddel

Er du tilsynsfunktionær? Så er det nu din løn stiger

Din løn stiger fra 1. oktober med 0,86%, og selvom din arbejdsgiver garanteret har helt styr på, at din løn er steget, er det en god idé lige at tjekke lønsedlen en ekstra gang.

Ifølge Organisationsaftalen for tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. gældende fra 1. april 2018 til 31. marts 2021 udgør basislønningerne:

Første og andet år 263.639 kr. pr. år og

tredje og følgende år 267.571 kr. pr. år.

Begge basislønninger er 2012-tal.

Hvis du er deltidsansat, får du løn forholdsmæssigt i forhold til det aftalte antal timer.

Basislønningerne reguleres med den sædvanlige procentregulering og kan suppleres med tillæg.

Hvis du er tilsynsfunktionær og har gennemført uddannelsen som tilsynstekniker, får du et tillæg på 3.101 kr. pr. måned (37.212 kr. pr. år). Tillægget er pensionsgivende, men indgår ikke i beregning af overarbejdsbetaling.

Der kan lokalt aftales tillæg for særlige funktioner eller særlige kvalifikationer. Det kan du læse mere om i §5 i Organisationsaftalen