Organisationsaftale for tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Her kan du se cirkulæret om organisationsaftalen 2018