23. april 2015

Serviceforbundets høringssvar på Region Hovedstadens Hospitalsplan

Hvis den foreslåede hospitalsplan gennemføres kan det i værste fald betyde at flytning eller nedlæggelse af Videncenter for Frisører, hvor man netop har fået bygget et undersøgelseskammer til over 1 mio kr. Kammeret kan ikke flyttes. På denne baggrund er Serviceforbundet imod at man nedlægger hud- og allergiafdelingen på Gentofte Hospital.

Se mere her

Nærmere oplysninger hos:

Forbundssekretær Heidi Søsted

Mobil: 20 40 54 06