05. maj 2015

Serviceforbundet og VSL i protest mod spansk firmas overgreb på medarbejdere

Serviceforbundet og dets landssammenslutning, VSL, Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning, har udbedt sig et møde med den spanske ambassadør i Danmark, Enrique Bastor, for at protestere mod det spanske vagt- og sikkerhedsfirma Prosegur’s overgreb på dets medarbejdere i Sydamerika. Fagligt organiserede medarbejdere og faglige ledere udsættes systematisk for psykisk vold og anonyme trusler i forbindelse med udøvelsen af deres lovlige virke, og i Colombia betaler firmaet bonus til de medarbejdere, der melder sig ud af fagforeningen.

-Der er tale om klare overtrædelser af menneskerettighederne, fastslår formanden for Serviceforbundet, John Dybart, og formanden for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning, Peter Jørgensen. – På vort møde med ambassadøren, der også er formand for det spanske handelskammer i Danmark, vil vi udtrykke vor utilfredshed med det spanske firmas optræden overfor medarbejderne. Det er en helt uacceptabel måde at behandle mennesker på, der har ret til fri organisering. I samtalen med ambassadøren vil vi forlange, at han gennem de spanske myndigheder lægger pres på Prosegur og får dem til at standse den opførsel, som firmaets sydamerikanske afdeling praktiserer over for medarbejderne.

Serviceforbundets og VSL’s henvendelse til den spanske ambassadør i Danmark er en del af en protestaktion, som UNI Global Union, der repræsenterer medlemmer inden for servicefagene over hele verden, har igangsat for at få skabt ordentlige arbejdsvilkår i Prosegur’s sydamerikanske division.

-Prosegur’s optræden er helt enestående, når man ellers vurderer det ry, som spanske virksomheder har internationalt. Vi ved, at firmaets handlemåde på alle måder strider mod de værdier, det spanske samfund bygger på, og som den spanske regering håndhæver. UNI Global Union har god dialog med andre store spanske firmaer i servicebranchen, og har aftaler med dem om at overholde regler på globalt plan. Det er derfor, vi nu forlanger, at den spanske stat griber ind over for Prosegurs aktiviteter i Sydamerika, siger John Dybart og Peter Jørgensen.