27. maj 2015

100.000 kr. skattefrit ved førtidspension

PensionDanmark har pr. 1. januar 2015 indført et skattefrit engangsbeløb på 100.000 kr., hvis et medlem tilkendes offentlig førtidspension. Engangsbeløbet bliver ikke modregnet i førtidspensionen og udbetales oven i den supplerende månedlige udbetaling på typisk 66.000 kr. om året. PensionDanmark har indført engangsbeløbet som følge af de nyeste regler om førtidspension.

Kommer medlemmet på førtidspension, sørger PensionDanmark også for, at man fortsat er forsikret ved visse kritiske sygdomme og dødsfald, og at man fortsat sparer op til alderspension.

Hvis man ikke kan arbejde, men ikke er blevet tilkendt offentlig førtidspension, kan det være en god idé at forlænge forsikringerne i pensionsordningen. Medlemmet kan forlænge forsikringerne i op til fem år, når man fratræder sit nuværende job, og pensionsindbetalingerne ophører.

Læs evt. mere på pension.dk