17. juni 2015

Serviceforbundet sælger det gamle – og køber nyt domicil

Serviceforbundets hovedbestyrelse har onsdag på et ekstraordinært møde enstemmigt godkendt købet af ejendommen Ramsingsvej 30 i Valby. På et hovedbestyrelses-møde i maj godkendte hovedbestyrelsen salget af forbundshuset i Upsalagade på Østerbro.

Handlerne betyder, at Serviceforbundet flytter fra det domicil, der i over 60 år har dannet rammen om forbundets og en række landssammenslutningers virke, til ejendommen i Valby, som har rummet administrative aktiviteter for koncernen F.L. Smidth. En dato for flytningen er endnu ikke fastlagt, men det forventes, at flytningen af forbundets og landssammenslutningernes administrationer kan være tilendebragt i første kvartal af 2016.

-Tiden er løbet fra bygningen i Upsalagade, og en række moderniseringsarbejder forestod. Vi har gennem årene været meget tilfredse med faciliteterne i Upsalagade, men nu vurderede vi, at tiden var inde til luftforandring og mere plads til de faglige og administrative opgaver, siger forbundsformand John Dybart.

Serviceforbundets nye domicil har været gennemgået meget grundigt af arkitekter og ingeniører, og deres positive vurdering af bygningens fysiske tilstand sammenholdt med forbundsledelsens vurdering af bygningens brugbarhed til det nye formål dannede grundlaget for beslutningen om køb.