22. juni 2015

Selvfølgelig søger vi politisk indflydelse

-Vi har ikke en flok lobbyister siddende i Serviceforbundet, som kan rykke ud og påvirke det politiske system. Det giver forbundets størrelse desværre ikke økonomisk mulighed for. Men vi har en række gode kontakter i både national politik og i EU, og dem bruger vi i høj grad til at fremme sager til gavn for medlemmerne.

Det sagde Serviceforbundets formand John Dybart, da han deltog i en paneldiskussion på Konventum/LO Skolen i Helsingør sammen med formændene for 3F, FOA, HK, Dansk El-Forbund, NNF og Malerforbundet. Diskussionen fandt sted som afslutning på den årlige Arbejdslivskonference, som i år samlede ca. 150 tillidsrepræsentanter fra hele landet. TR’erne samles for at drøfte faglige spørgsmål og for at blive klogere på aktuelle emner.

I år havde Serviceforbundet 15 TR’er med som deltagere – og målt på forbundets medlemstal var Serviceforbundets repræsentation den højeste af alle deltagende forbund.

-Det er en fornøjelse at registrere, hvor aktive og engagerede vore tillidsfolk er. De opfylder til fulde deres opgave med at være talerør for arbejdskollegerne, siger John Dybart.

Emnet for paneldiskussionen var spørgsmålet, om fagbevægelsen skal være politisk, og John Dybart og de øvrige forbundsformænd var enige om, at tiden, hvor forbundene ofte var politisk agiterende ensidigt for et eller flere partier, er forbi.

-Vi engagerer os ikke partipolitisk. Det er mange år siden, den tradition blev forladt. Men vi ved selvfølgelig godt, hvor vi skal henvende os, når vi gerne ser, at en principiel sag bliver taget op, og kan være med til at påvirke lovgivningen. I Serviceforbundet har vi haft flere sager, som har været med til at ændre lovgivningen, og det er vi selvfølgelig stolte af, sagde John Dybart.

-I Serviceforbundet vil vi levere den optimale service til vore medlemmer, og herunder hører også, at vi tager et politisk ansvar i sager, der forbedrer vore medlemmers levevilkår, sagde John Dybart, der også i sit indlæg pegede på Ryanair-sagen som et eksempel på en faglig sag, der har udviklet sig politisk:

-Vi ville svigte vort ansvar for medlemmerne, hvis vi ikke engagerede os politisk. Det er ad den vej, vi skal fremme en række af de sager, der er vigtige – ikke mindst social dumping, arbejdsmiljø og efteruddannelse, sagde John Dybart.