08. juli 2016

Sikkerhedsvagt-uddannelse tæt på politi-uddannelsens længde

Nok kan man blive vagt ved at tage en fire uger lang arbejdsmarkedsuddannelse, men i dag er der flere, der tager en erhvervsuddannelse som sikkerhedsvagt. Og hvis kravet til udbuddet i det offentlige var, at de ansatte i de private vagtselskaber skulle have en erhvervsuddannelse, vil vagtbranchen også uddanne langt flere sikkerhedsvagter, og det vil højne seriøsiteten og kvaliteten i vagtbranchen. Erhvervsuddannelsen til sikkerhedsvagt  varer halvandet år – og dermed er den kun et halvt år kortere end den nye politiuddannelse, som i fremtiden er på to år. Der er dermed ikke den store forskel på de to uddannelser, idet politiuddannelsen er blevet halveret i længde i forbindelse med det seneste politi-forlig.

Det siger formanden for VSL, Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning under Serviceforbundet, Peter Jørgensen.

Ordene falder som en kommentar til den debat, Socialdemokratiets retsordfører Trine Bramsen har sat i gang. I DR Nyheder pegede hun tirsdag på , at  kravene til vagtbranchens virksomheder skal strammes, og uddannelsesforholdene for branchens udøvere skal forbedres.

Det er VSL-formand Peter Jørgensen enig i. Han har ved flere lejligheder bedt politikerne om at styrke vagtbranchen og få luget ud i de uheldige elementer, der eksisterer i branchen. Han vil også gerne have strammet certificeringen af branchens firmaer og en bedre uddannelse.

-Men Trine Bramsens fokus på certificering og uddannelse er kun en del af problematikken omkring vagtbranchen. Jeg vil også gerne fokusere på, at det offentlige område,  eksempelvis en kommune, overholder de regler, den har indgået, når kommunen udbyder vagtopgaver.

-Har kommunen tiltrådt ILO 94-konventionerne og udmøntet det i en arbejdsklausul, der henviser til kollektive overenskomster på branchens niveau, skal man sikre, at de bliver overholdt. Det er kommunens opgave at sikre, at den private virksomhed overholder dette, for virksomheden har på tro og love skrevet under på, at de overholder klausulerne, siger Peter Jørgensen.