06. oktober 2016

Fusion med Min A-kasse

De delegerede for Funktionærernes og Servicefagenes A-kasse har på delegeretmøde onsdag den 5. oktober 2016 vedtaget at fusionere med Min A-kasse. De delegerede valgte dermed at følge en indstilling fra hovedbestyrelsen, som den 20. september 2016 anbefalede fusionen, der vil være en realitet pr. 1. januar 2017.

Med den beslutning kan A-kassen se frem til en travl tid. Mange ting skal falde på plads, så vi er klar til at tage imod medlemmerne i nyt regi den 1. januar 2017, hvor Min A-kasse bliver vores a-kasse.

Vi mener, at vi med dette skridt sikrer vores medlemmer optimal service på a-kasse-området. Fusionen vil skabe endnu bedre vilkår for vores a-kassemedlemmer. På sigt vil der blive skabt nye og mere innovative tilbud og services til gavn for de mange loyale medlemmer, som hver dag støtter op om A-kassen.

Fusionen vil også skabe en række synergier, som vil styrke Serviceforbundets muligheder for at lave en faglig service, som er helt i top. Min A-kasse har en struktur, som passer rigtig godt ind i den struktur, som Serviceforbundet har. I dag står der 15 forskellige fagforeninger bag Min A-kasse, som dermed repræsenterer et bredt spektrum af brancher.

Med Serviceforbundets 11 Landssammenslutninger vil Min A-kasse, populært sagt, fremadrettet komme til at servicere 26 brancher, som har hver deres kendetegn. Ud over en målsætning om at have medlemmet i centrum, er et andet erklæret mål i Min A-kasse at have organisationerne i centrum, så der tages højde for hver deres særegne kvaliteter.

Vi synes kort sagt, at en fusion med Min A-kasse er en rigtig god idé, og det er derfor med stor glæde, at vi hilser fusionen velkommen.

Du kan læse mere om fusionen i vores fagblad Service, som udkommer i næste uge. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mailadressen fusion@forbundet.dk. Der vil også komme flere nyheder i løbet af efteråret her på siden.