08. december 2016

Serviceforbundets a-kasse overgår til digital post

Fra 1. januar 2017 overgår Serviceforbundets a-kasse til digital post.

Selvom du er fritaget for digital post fra det offentlige er dette ikke ensbetydende med, at du er fritaget hos Serviceforbundets a-kasse.

Ønsker du fritagelse skal du kontakte os om ønske om fritagelse fra digital post. Du skal oplyse hvorfor du gerne vil fritages.

Du kan blive fritaget, hvis du:

  • Har forståelsesmæssig funktionsnedsættelse, der hindrer dig i at kommunikere digitalt med os.
  • Har fysisk funktionsnedsættelse, der hindrer dig i at kommunikere digitalt med os.
  • Mangler adgang til computer med internetforbindelse i eget hjem.
  • Er registreret som udrejst af Danmark i Det Centrale Personregister.
  • Er registeret uden fast bopæl i CPR-registeret.
  • Har sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, der gør det svært for dig at kommunikere digitalt med os.
  • Har praktiske vanskeligheder ved ophold eller bopæl uden for Danmark med at skaffe eller benytte den digitale signatur, som a-kassen benytter.
  • Bor i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downloadhastighed på mindst 512 kbit/s.
  • Midlertidigt er afskåret fra adgang til computer med internetforbindelse på grund af ophold på hospital, plejehjem, indsættelse i fængsel mv.

Fritagelsen gælder kun i kommunikationen mellem dig og a-kassen.

Du vil fx stadig skulle registrer Jobloggen på www.jobnet.dk, hvis du bliver ledig.