Sophie Hæstrup Andersen

De unge skal tage en erhvervsuddannelse

”Vi skal have et menneskeligt sundhedsvæsen. Et, der har fokus på, at vi alle har forskellige behov. ” Sundhedsvæsenet er et af regionenernes hovedområder, og derfor tog formanden for region hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), afsæt i det i sin tale til forsamlingen.

”I de kommende år bliver vi 200.000 flere indbyggere i regionen. Det lægger et stort pres på os, ”fortsatte Sophie Hæstorp.  ”Og noget af det, der for alvor hæmmer os, er grænsekontrollen mellem Danmark og Sverige. Den skal væk, ganske enkelt”.

Social ansvarlighed, kædeansvar mod social dumping er en anden vigtig sag. Og så er der de uddannelsesmæssige udfordringer. I de kommende år kommer vi til at mangle arbejdskraft. Derfor skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. Helst med det samme, sagde Sophie Hæstorp.

”Det kommende valg til regionen i dette efterår er vigtigt. For det er de valgte politikere, der skal træffe beslutningerne, de skal ikke træffes bag lukkede døre i forskellige bestyrelser”, understregede Sophie Hæstorp.