Trine Madsen

Det handler om fællesskab

”For mig handler 1. maj om fællesskab. Mine forældre og bedsteforældre voksede ikke op med de samme muligheder for at få uddannelse, arbejde og et trygt familieliv, som jeg og min generation gjorde. Jeg ser det derfor som en pligt og et ansvar at værne om vores velfærdssamfund. Et samfund, der gav mig muligheden for at blive den første akademiker i min familie. ”

Det sagde Trine Madsen, kandidat for Socialdemokraterne i København til kommunalvalget.

”Hvad er vigtig at sætte på dagsordenen en kampdag som 1. maj? Det er selvfølgelig frihed, lighed og solidaritet. Og ser man på de historiske 1. maj-taler er det mange af de samme konkrete ting vi kæmper for i dag: Lønmodtagers arbejdsforhold og lige adgang til velfærd og til det gode familieliv for den helt almindelige lønmodtager.”

”Det der ligger mig særligt på sinde, og som jeg mener, der skal kæmpes mod med næb og klør, er den stigende ulighed og utryghed i vores samfund!

Uligheden stiger på arbejdsmarkedet pga. de hastige forandringer. De af os, der er på arbejdsmarkedet, kan se frem til, at vi skal arbejde hurtigere og længere - samtidig med at der er en stor del der står udenfor arbejdsmarkedet uden udsigt og reel chance til at komme ind på det!”

De gennemsnitlige antal leveår for en dansker efter en pensionsalder på 67 år er lige over 4 for ufaglærte – omkring 6 for faglærte og 8 for videreuddannede. Næsten 20% af LO´s medlemmer forlader arbejdsmarkedet før 60 år – enten pga. førtidspension eller tidlig død, understregede Trine Madsen.

”Det er ulighed! Og derfor hænger en stærk arbejdsmiljøindsats sammen med pensionsalderen – og derfor er det en uværdig regeringspolitik at hæve pensionsalderen samtidig med at man har skåret tilskuddet til arbejdstilsynet ned med 20% ved sidste finanslov!

Vi skal sammen sikre en stærkere arbejdsmiljø indsats – vi skal have sat en stopper for regeringens nedskæringer i arbejdstilsynet og vi skal sikre mere og bedre rådgivning til virksomheder om arbejdsmiljø!

Og vi kan samarbejde med fagbevægelsen om at sikre støtte til sporskifte for medarbejdere i de nedslidningstruede brancher”, sluttede Trine Madsen sin tale.