5. jul 2017

Serviceforbundet bakker op om sympatikonflikt

Centralorganisationen af 2010 (CO10) har den 9. juni 2017 bedt centralorganisationerne og de tilsluttede medlemsorganisationer, herunder Serviceforbundet, om at varsle sympatikonflikt vedrørende stillingerne som politikadet. Her fra Serviceforbundet bakker vi fuldt op om CO10’s blokade af besættelse af stillingerne som politikadet.

Hvorfor er der varslet konflikt?

Det blev i november 2016 besluttet at de nye stillinger som politikadetter skulle ligge under CO10/Politiforbundets område. Siden december 2016 har CO10/Politiforbundet forhandlet med Moderniseringsstyrelsen/Rigspolitiet om løn- og ansættelsesvilkår for politikadetter.

I løbet af forhandlingerne har Moderniseringsstyrelsen/Rigspolitiet lagt afgørende vægt på, at kadetterne blev ansat på overenskomstvilkår, og ikke på tjenestemandsvilkår, som politibetjente er.

Moderniseringsstyrelsen/Rigspolitiet har dog krævet at kadetterne ikke skal kunne deltage i faglige konflikter (strejke, blokade eller lock-out). Denne særlige friholdelsesaftale skulle gælde selvom kadetterne blev ansat på overenskomstvilkår og ikke på tjenestemandsvilkår, som netop ikke kan tage del i en faglig konflikt.

CO10/Politiforbundet har afvist kravet bl.a. med henvisning til at det er Moderniseringsstyrelsen/Rigspolitiet, der har ønsket at bruge overenskomstansættelsen som ansættelsesform, og ikke har ønsket at ansætte kadetterne på tjenestemandsvilkår.

Centralorganisationen OAO Stat har den holdning at hvis arbejdsgiveren ønsker at bruge overenskomstansættelse som ansættelsesform, er arbejdsgiverne nødt til at tage ”hele pakken” med herunder muligheden for at kunne tage del i en faglig konflikt.

Da Moderniseringsstyrelsen/Rigspolitiet har fastholdt kravet om at udelukke kadetterne fra muligheden for en faglig konflikt, har CO10 den 8. juni 2017 varslet blokade af politikadetstillingerne.

Det betyder, at ingen medlemmer af CO10’s organisationer må søge eller blive ansat i stillinger som politikadet fra blokaden starter den 10. juli 2017. 

Hvad betyder sympatikonflikten?

I sympati med de berørte af konflikten, heraf navnet sympatikonflikt, er konsekvensen, at intet overenskomstansat medlem af de organisationer – herunder Serviceforbundet, som har fremsendt sympatiblokadevarslet over for stillingerne som politikadet (igennem OAO Stat), må søge eller lade sig ansætte som politikadet fra den 1. august 2017, hvor sympatiblokadevarslet træder i kraft.

Hverken blokadevarsel eller sympatiblokadevarslet gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte.

I Serviceforbundet bakker vi op om sympatikonflikten og retten til at indgå i en faglig konflikt.

OAO Stat har på vegne af følgende medlemsorganisationer fremsendt sympatiblokadevarsel, der altså træder i kraft pr. 1. august 2017 ved døgnets begyndelse:

 • Hærens Konstabel- og Korporalforening
 • HK Stat
 • FAKK, Forbundet af kirke-og kirkegårdsansatte
 • Dansk Jernbaneforbund
 • Serviceforbundet
 • Fagligt Fælles Forbund - 3F
 • Dansk Metalarbejderforbund
 • Danmarks Kirketjenerforening
 • Dansk El-forbund
 • 3F København
 • Malerforbundet i Danmark

Vigtige nyheder

Går du glip af tusindvis af kroner?

Kampagne har fået mange af Serviceforbundets medlemmer til at blive opmærksomme på, hvad de egentlig betaler i omkostninger, når de sparer op. Har...

Læs mere her