8. nov 2017

Sikring af reallønnen, rettigheder og mulighed for fritvalg

Pressemeddelelse: OAO-Stats repræsentantskab har udtaget krav til de kommende overenskomstforhandlinger.

Kravene udtages med baggrund i det historiske dårlige samarbejdsklima mellem CFU og Finansministeriet samt på mange af statens arbejdspladser. Senest aktualiseret ved slagsmålet om, hvorvidt den betalte spisepause bare kan fjernes uden forhandling, ligesom det fortsat er svært at få øje på en reel vilje til at finde en forhandlet arbejdstidsløsning for de undervisergrupper, der er omfattet af lov 409.

Formand for OAO-Stat Flemming Vinther udtaler: Det er klart, at vores krav afspejler den situation, vi er i. Vi har en arbejdsgiver, der bevidst udfordrer den danske model og alene ser medarbejderne i staten som en udgift. Vores medlemmer skal ikke betale for, at regeringen konsekvent underfinansierer den offentlig sektor. Medlemmerne har en klar forventning om, at vi ved denne overenskomst får rettet op på de skævheder, der har sneget sig ind i systemet. Det betyder et farvel til privatlønsværnet og et opgør med Moderniseringsstyrelsens trang til at indskrænke og diktere det lokale aftale- og forhandlingsrum.

Og han fortsætter: Når vi har en arbejdsgiver, der opfører sig som et advokatkontor, så må vi sørge for, at det er de rigtige regler, der er skrevet ind. Det bliver ikke nemt, men det er nødvendigt.

OAO-Stat vil blandt andet fokusere på en sikring af rettigheder for den enkelte medarbejder eksempelvis i form af bedre varslingsbestemmelser ved omlægning af vagt- og arbejdsplaner samt en forhøjelse af minipensionen. Derudover lægges der vægt på, at tillidsrepræsentantens rolle cementeres i forhold til forhandling af Ny Løn, og at tillidsrepræsentanten ret til at deltage i organisationsfaglige arrangementer og uddannelse ligeledes skærpes.

Afslutningsvis udtaler Flemming Vinther: Det er klart, at vi også har set på, hvad vores kollegaer på det private område fik forhandlet hjem. Ud over den økonomiske ramme falder en ting særligt i øjnene: Fritvalgsordningen, hvor det er muligt for den enkelte til at vælge mellem løn, pension og frihed.

Øvrige krav, der kan fremhæves:

  • Sikring og forbedring af reallønnen
  • En elev-, lærlinge, praktikantpakke m.v.
  • Puljer til forbedring af organisationsaftaler
For yderligere kommentarer kontakt Flemming Vinther, formand for OAO Stat, mobil 20 41 93 61.

Er du tillidsmand indenfor OAO og ønsker du at være med i debatten, kan du via OAO.dk tilmelde dig arrangementerne:

Fredag den 24. november kl. 9.30-11.00, HK Midt Fredericia, Vesterballevej 3A i Fredericia

Mandag den 4. december kl. 8.30-10.00, 3F, Kampmannsgade 4 i København

Vigtige nyheder

Staten brugte vagtselskab, der betalte ansatte 26% for lidt i løn.

Gennem en årrække blev vagter, der udførte arbejde for staten, snydt for 26% af den løn, de havde ret til. Det ville deres fagforening, VSL, ikke...

Læs mere her