22. november 2017

Vi sætter regeringen under pres for at ændre førtidspensions- og fleksjobreformen

Serviceforbundet er en del af en alliance af 59 store fagforbund og interesseorganisationer, som står sammen med et krav om at få ændret lovgivningen. Alt for mange syge, nedslidte og handicappede borgere kommer i klemme med de nuværende regler - det skal vi have ændret.

Reformens formål var at bringe folk tættere på arbejdsmarkedet. Lige nu tager forløbene for lang tid, og vores medlemmer risikerer at blive endnu dårligere af ventetiden. Dem, som har det allersværest, føler sig presset af systemet, og de har svært ved at forstå den behandling, de får fra kommunen.

Derfor foreslår vi, at ressourceforløb fremover maksimalt må have en samlet periode på fem år. Hvis det ikke indenfor denne periode lykkes kommunen at få afklaring om arbejdsevnen, skal man have retskrav på at kunne vælge mellem revalidering, fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

Det skal også være muligt at søge om ressourceforløb og klage over dem, hvis de ikke hjælper. Vi vil gerne have ensrettet reglerne om ressourceforløb, så de ligner andre ydelser og på den måde bliver mere simple.

Forbundet mener, at hvis kommunen kommer frem til en arbejdsevne på syv timer om ugen eller derunder, skal vores medlem selv kunne bestemme, om de ønsker et fleksjob eller en førtidspension. Vi vil gerne prøve at undgå microfleksjob, da disse er på alt for få timer om ugen. I stedet skal medlemmet have muligheden for at vælge en førtidspension og et frivilligt arbejde.

Vi er også af den overbevisning, at modtagere af hjælpen skal have flere penge mellem hænderne, når de er i et ressourceforløb. Derfor vil vi hæve ydelsen fra 14.800 kr. om måneden til 18.400 kr., som svarer til det, man får i sygedagpenge.

Vi opfordrer regeringen til at tage arbejdstøjet på og få blødt førtidspensions- og fleksjobreformen op. Vi skal have hjulpet dem, der har allermest brug for en hjælpende hånd.

Indtil regeringen tager ansvar, vil vi opfordre vores medlemmer til at bruge vores dygtige socialrådgivere. Vi oplever, at sagen tager kortere tid, og at vores medlemmer får en fornuftig afklaring om deres fremtid. Har du Forbundets socialrådgivere i ryggen, står du ikke alene.

Alliancen består af:

Ansatte Tandlægers Organisation, AskovFonden, Bedre Psykiatri, Bibliotekarforbundet, Blik- og Rørarbejderforbundet, BUPL, Danmarks Lærerforening, Dansk Artistforbund, Dansk El-forbund, Dansk Fibromyalgiforening, Dansk Handicapforbund, Dansk Journalistforbund, Dansk Magisterforening, Dansk Mejeriingeniørforening, Dansk Musikerforbund, Dansk Musikpædagogisk Forening, Dansk Organist- og Kantorsamfund, Dansk Psykologforening, Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Skuespillerforbund, Danske Elitesportsudøveres Forening, Danske Handicaporganisationer, Den Danske Dyrlægeforening, Den Danske Landinspektørforening, Den Sociale Retshjælps Fond, DJØF, 3F, FOA, Forbundet Arkitekter og Designere, Foreningen af Kliniske Diætister, Foreningen af Speciallæger, Fængselsforbundet, Gigtforeningen, Gymnasieskolernes Lærerforening, Hjernerystelsesforeningen, HK, Hovedorganisationen af Officerer i Danmark, Hærens Konstabel- og Korporalforening, Håndboldspillerforeningen, Ingeniørforeningen IDA, Jordbrugsakademikerne JA, Kommunikation og Sprog, Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere, Landsforeningen LEV, Malerforbundet i Danmark, Pharma Danmark, PROSA, Psykiatrifonden, Præsteforeningen, Scleroseforeningen, Serviceforbundet, SIND, Socialpolitisk Forening, Socialpædagogernes Landsforbund, Spillerforeningen, TAT – Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd, Tandlægeforeningen, Teknisk Landsforbund, Yngre Læger og Uddannelsesforbundet.