15. februar 2018

Årlig opgørelse over arbejdsskadeerstatning

9,6 millioner kroner!

Så meget fik vores medlemmer udbetalt for arbejdsskader i 2017.

I 2017 kom der godt 9,6 millioner kr. til udbetaling i engangsbeløb for arbejdsskader. Beløbet gælder for de medlemmer i Serviceforbundet, der har givet fuldmagt til enten Serviceforbundet, en af Landssammenslutningerne, eller en af de lokale afdelinger.

Beløbet er primært engangsbeløb for erhvervsevnetab og for varigt mén. Der er, som tidligere år, både tale om tunge og alvorlige sager med udbetaling af store erstatninger for erhvervsevnetab, men også mindre sager med mere beskedne godtgørelser for varigt mén. Vagt- og Sikkerhedsfunktionærerne er fortsat ”den store synder” med mange tunge og komplekse sager. Men også hos medlemmer af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund og hos Ejendoms- og Servicefunktionærerne er der mange sager.

Og i dette store tal er der ikke engang medtaget en stor frisørsag med millionerstatning til en frisørsvend, da erstatningen først er udbetalt i år. Denne sag skriver vi mere om inden for de næste par dage, så følg med her på siden.

Selvom det er glædeligt, at mange får erstatning og godtgørelse for deres arbejdsskader, vil vores socialrådgiver Alan Winther Nielsen dog alligevel knytte en bemærkning til den årlige opgørelse:

En erstatning efter en alvorlig arbejdsskade er kun et plaster på såret. Et plaster der ofte synes alt for lille set i forhold til de alvorlige indskrænkninger i tilværelsen, som mange af vores medlemmer således bliver udsat for.

Husk at du som medlem af Serviceforbundet kan få hjælp af vores socialrådgivere, Alan og Torben. De kan hjælpe dig, hvis du bliver udsat for en arbejdsskade, bliver syg, skal have hjælp med sygedagpenge, flexjob eller førtidspension osv.