26. februar 2018

Sammenbrud i forhandlingerne for kommunalt ansatte - Nej til endnu et kriseforlig

Forhandlingsfællesskabet har i dag måttet konstatere, at det ikke har været muligt at blive enige med KL om et forlig for de ansatte i kommunerne.

Forhandlingsfællesskabet ønsker ikke konflikt på de offentlige arbejdspladser. Men vi vil ikke acceptere endnu et kriseforlig” udtaler Anders Bondo Christensen, formand for Forhandlings­fælles­skabet.

De offentligt ansatte har derfor også været dybt samfundsansvarlige og tilbageholdende ved kriseforligene om overenskomsterne i 2011, 2013 og 2015 – netop fordi Danmark havde pro­blemer efter finanskrisen.

Den økonomiske krise er nu ovre. Og det skal selvfølgelig også komme de offentligt ansatte til gode. Vi kræver ingen lønfest, men vi mener tiden er inde til at sikre et fremskridt i reallønnen for alle danske lønmodtagere. Det har vi gjort meget klart overfor KL. Men forgæves. Vi er blevet mødt med uacceptable krav om forringelse af seniorordninger, samt en manglende vilje til at optage lærerforhandlinger parallelt med de generelle forhandlinger, så lærerne kan se konturene af en arbejdstidsaftale inden et generelt forlig indgås.

KL har i forhold til usikkerheden om den betalte spisepause, som har tæt sammenhæng med de statslige forhandlinger, heller ikke udvist vilje til at finde løsninger, som kan betrygge de ansatte”, siger Anders Bondo Christensen.

Med sammenbruddet i forhandlingerne på det kommunale område er Danmark nu kommet tættere på en konflikt på det kommunale arbejdsmarked. Konflikten vil kunne træde i kraft fra den 1. april 2018, hvor de nuværende overenskomster ophører.

Yderligere oplysninger:

Forhandlingsfællesskabets formand Anders Bondo Christensen, mobil 2164 6293.