8. mar 2018

Er du konfliktramt?

Da Serviceforbundet allerede har fået flere henvendelser vedrørende konflikt understøttelse, skal vi oplyse at jf. Serviceforbundets vedtægt § 17. 

 

§ 17

a. Under en af forbundet anerkendt konflikt har ethvert medlem, som deltager i konflikten, ret til en understøttelse fra 1. dag svarende til arbejdsløshedskassens dagpengesats.            Pt. Kr. 860.- pr. dag
Forretningsudvalget kan fastsætte understøttelsen til et højere beløb pr. dag.

 

b.   Medlemmer, som på grund af konflikt udelukkes fra arbejdsløshedsunderstøttelse, betragtes som deltagere i konflikten og understøttes som sådanne.

 

c.   Konfliktunderstøttelse til deltidsmedlemmer i henhold til § 17 a og b ydes i overensstemmelse med medlemmets faktiske timetal, dog maksimalt 15 timer pr. uge.

 

d.   Ved omfattende konflikter kan hovedbestyrelsen afgøre, om understøttelsen til konfliktramte eventuelt nedsættes.

 

Vedrørende udbetaling af konfliktunderstøttelse vil de enkelte konfliktberørte medlemmer blive kontaktet pr. e-mail direkte af Serviceforbundet.

HAR DU HUSKET, AT GIVE DIN FAGFORENING DIN PRIVATE

E –MAIL ADRESSE ?


Vigtige nyheder

Er du konfliktramt?

Da Serviceforbundet allerede har fået flere henvendelser vedrørende konflikt understøttelse, skal vi oplyse at jf....

Læs mere her