08. marts 2018

Er du konfliktramt?

Sådan står der i vores vedtægter vedr. konfliktunderstøttelse: 

§ 17

a. Under en af forbundet anerkendt konflikt har ethvert medlem, som deltager i konflikten, ret til en understøttelse fra 1. dag svarende til arbejdsløshedskassens dagpengesats.            Pt. Kr. 860.- pr. dag
Forretningsudvalget kan fastsætte understøttelsen til et højere beløb pr. dag.

 

b.   Medlemmer, som på grund af konflikt udelukkes fra arbejdsløshedsunderstøttelse, betragtes som deltagere i konflikten og understøttes som sådanne.

 

c.   Konfliktunderstøttelse til deltidsmedlemmer i henhold til § 17 a og b ydes i overensstemmelse med medlemmets faktiske timetal, dog maksimalt 15 timer pr. uge.

 

d.   Ved omfattende konflikter kan hovedbestyrelsen afgøre, om understøttelsen til konfliktramte eventuelt nedsættes.


Du vil få direkte besked fra os på mail, hvis afstemningerne om forhandlernes forslag ender ud i et "nej", og du derved alligevel kan blive ramt af konflikt og skal have konfliktunderstøttelse.

HAR DU HUSKET, AT GIVE DIN FAGFORENING DIN PRIVATE

E –MAIL ADRESSE?

ellers vær med i vores konkurrence