Hjælp til syge
Serviceforbundets socialrådgivere har i 2018 hjulpet mange syge medlemmer.
Foto: Shutterstock
26. februar 2019

Hjælp til syge i 2018

Serviceforbundets socialrådgiver har hjulpet 160 syge medlemmer i 2018, og mange flere har fået et godt råd med på vejen.

I Serviceforbundet er der hjælp at hente, hvis du bliver syg. Socialrådgiver Torben Krüger har i mange år hjulpet medlemmer med sygedagpenge, revalidering, fleksjob og førtidspension.

Selvom Torben har kontor i København, kommer han rundt i hele landet, hvis et medlem har brug for en bisidder til et møde i kommunen.

Hjælp til sygedagpengesager

Sygedagpengesager kan have mange forskellige årsager.

Mange medlemmer er nedslidte efter et langt hårdt arbejdsliv. Dårlig ryg, arme, skuldre og ben gør, at de pludselig ikke længere kan holde til deres arbejde. Og så bliver de sygemeldt.

Andre medlemmer har psykiske problemstillinger. For eksempel stress og depression eller PTSD.

Der er også mange livstruende sygdomme, som medlemmerne henvender sig med. Det kan for eksempel være kræft, hjertesygdomme, hjerneblødninger eller andre sygdomme, som ændrer deres liv.

”Heldigvis bliver mange af medlemmerne raske igen, eller kommer tilbage på arbejdsmarkedet på en anden måde end, hvad de kom fra. Jeg hjælper en del medlemmer til at finde andre erhverv, når nu de ikke længere kan holde til deres tidligere erhverv.”, fortæller socialrådgiver Torben Krüger.

”Når sygedagpengene ikke kan forlænges mere, hjælper jeg medlemmerne ved at vurdere kommunens afgørelser. Jeg hjælper også, når de skal i ressource- eller afklaringsforløb. Jeg presser hele tiden på, så kommunens ventetid ikke bliver for lang, så medlemmerne kan komme videre i forløbene. Det er hårdt og opslidende at vente på afklaring.”

Torben har hjælper også flere medlemmer med sklerose til at blive færdigafklaret i jobcenteret.

”Jeg følge ofte medlemmer med sklerose over en længere periode. Fra de bliver indstillet til fleksjob, og som sygdommen udarter sig for mange, indtil de overgår til førtidspension.”

Fleksjob

16 medlemmer har fået hjælp til at blive indstillet til fleksjob i 2018.

”Min erfaring er, at skaffer man selv sin praktikplads til vurderingen af arbejdsevnen, fører dette som regel til, at man efterfølgende får tilbudt et fleksjob og ansættelse hos praktikstedet. Min anbefaling er derfor, at når man skal i praktik, skal man gøre en ekstra indsats for selv at skaffe praktikpladsen. Dette kan gøres via eget netværk. Men det kan også ske ved at ”banke” arbejdsgiverne op og søge pladser.”, anbefaler Torben Krüger

Torben hjælper også medlemmer i arbejde med at blive indstillet til fastholdelsesfleksjob.

Et fastholdelsesfleksjob kræver ikke en særskilt arbejdsprøvning, da man benytter den nuværende ansættelse til at beskrive, hvad man har gjort for at fastholde medlemmet på jobbet.

”Stort set alle de medlemmer, jeg hjælper med fleksjob, fortsætter som medlem af Serviceforbundet. Men nogle skifter branche og dermed fagforening. Men et fagforeningsmedlemskab det beholder de. Som fleksjobber har man også brug for at være en del af det faglige fællesskab på arbejdspladsen, og for at kunne få hjælp til løn og ansættelsesvilkår. Men de fleste ved også, at de kan få brug for hjælp fra socialrådgiveren på et senere tidspunkt. Enten fordi de skal have nyt fleksjob, men også fordi de måske på et senere tidspunkt skal søge om førtidspension. Derfor er det så vigtigt at fortsætte som fagforeningsmedlem, også selvom fleksjobbet er på få timer om ugen”, understreger Torben Krüger.

Førtidspension

I 2018 har Torben hjulpet 6 medlemmer til førtidspension. Heraf er der to sager med seniorførtidspension.

Fælles for de medlemmer, som får tilkendt førtidspension er, at de ikke har andre muligheder end at komme på førtidspension. Deres arbejdsevne var i alle tilfælde fuldstændig væk, og der var absolut ikke andre muligheder tilbage på arbejdsmarkedet.

Revalidering

2 medlemmer er kommet på revalidering i 2018. Det betyder, at de har fået kommunal støtte til at få en  ny uddannelse og dermed mulighed for at komme i arbejde og klare sig selv.

”Det er jo en god måde at hjælpe mennesker videre på med en ny uddannelse, men denne mulighed bliver desværre ikke benyttet i de fleste kommuner. De fleste medlemmer, der søger revalidering via jobcenteret, får et afslag og henvises til at søge uddannelse på ordinære vilkår på S.U. eller voksenlære. Det er trist, at det er således. Derfor er det vigtigt at have en socialrådgiver ved sin side, som kender reglerne, så vi  kan kæmpe sammen”, slutter Torben Krüger.

Læs meget mere om reglerne for sygedagpenge, revalidering, fleksjob, førtidspension og arbejdsskader her, hvor du også kan se, hvordan du kan få hjælp af serviceforbundets to socialrådgivere.

https://serviceforbundet.dk/BlivMedlem/BlivMedlem_Fordele/Fordele_Socialraadgivning.aspx