Krænkende handlinger kan være skyld i, at du oplever reaktioner som spænder fra svag uro til kronisk stress. Der er risiko for, at du kan udvikle sygdomme som depression, PTSD og hjertekar-sygdomme.
10 dage siden

Bliver du krænket?

Din arbejdsgiver har pligt til at sikre, at du ikke risikerer at blive syg på grund af krænkende handlinger fra kollegaer eller ledere. Det fastslår Arbejdstilsynet (AT) i deres vejledning om krænkende handlinger.

Her fortæller vi dig de vigtigste ting fra Arbejdstilsynets helt nye vejledning om krænkende handlinger.

Hvornår kan du kalde det en krænkelse?

”Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende …  


Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. 

Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central.” 

– fra AT-vejledningen om krænkende handlinger.


Det kan lyde som om, det er op til dig selv at afgøre, om der (juridisk set) har fundet en krænkelse sted. Det er ikke tilfældet.

AT pointerer nemlig, at der skal være tale om grove tilfælde, for at krænkende adfærd kan forfølges juridisk. Det skyldes, at den som oplever at blive krænket, skal kunne bevise, at krænkelserne har været direkte skyld i sygdom.

Krænkende handlinger kan for eksempel være:
• Når nogen tilbageholder nødvendig information for dig
• Nogen giver dig sårende bemærkninger
• Hvis du usagligt bliver frataget ansvar og arbejdsopgaver

• Hvis du bliver bagtalt eller udelukket fra det sociale og faglige fællesskab
• Når dit privatliv bliver angrebet eller kritiseret
• Hvis du bliver råbt ad eller latterliggjort

• Hvis du oplever fysiske overgreb eller trusler
• Hvis dine spørgsmål bliver mødt med fjendtlighed eller tavshed

• Hvis nogen udsætter dig for krænkende samtaler eller skriftlige meddelelser, SMS, billeder og videoer, herunder på sociale medier

• Når du bliver nedvurderet, for eksempel på grund af alder, køn, kønsidentitet, seksuel orientering, etnicitet eller religiøs     overbevisning
• Hvis nogen udnytter dig på jobbet, for eksempel får dig til at løbe private ærinder for dem.

Med de nye regler kan Arbejdstilsynet give påbud, hvis der er en sundhedsskadelig krænkende kultur på arbejdspladsen. Det samme gælder ved enkeltstående meget grove krænkende handlinger, f.eks. grov seksuel chikane.

Mobning
Det bliver til mobning, hvis en eller flere af dine kollegaer eller ledere systematisk udsætter dig for krænkende handlinger, og du ikke er i stand til at forsvare dig imod dem.

I nogle tilfælde kan selv enkeltbegivenheder bedømmes til at være mobning, hvis karakteren af dem er grov. I andre tilfælde kræver det, at de krænkende handlinger sker flere gange over en længere periode.

Mænd oplever også sexuel chikane
Det er sexuel chikane, hvis du udsættes for uønsket, seksuel opmærksomhed.
Det kan for eksempel være:
• Uønskede berøringer
• Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
• Sjofle vittigheder og kommentarer
• Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
• Visning af pornografisk materiale

Sexuel chikane sker oftest for kvinder – men det er vigtigt, at være opmærksom på, at mænd også udsættes for sexuel chikane.

Krænkelser kan gøre dig syg
Krænkende handlinger kan være skyld i, at du oplever reaktioner som spænder fra svag uro til kronisk stress. Der er risiko for, at du kan udvikle sygdomme som depression, PTSD og hjertekar-sygdomme.

Også de, som overværer mobningen, risikerer at blive syge af det. De kan for eksempel opleve stresssymptomer i form af søvnproblemer og dårligt humør.

Sådan kan vi hjælpe dig, hvis du bliver krænket
Hvis du oplever at blive krænket eller er i tvivl om det, du oplever, er en krænkelse, skal du tage fat i din arbejdsmiljørepræsentant eller os. 

Vi har både jurister og andre eksperter klar til at hjælpe dig. 

De har erfaring med den her slags sager og kan hjælpe dig med at besvare dine spørgsmål, kan rådgive om det videre forløb – og hvis det viser sig, at du har krav på erstatning, kan de også tage sagen hele vejen for dig.

Krænkende handlinger kan medføre arbejdsskader og skal behandles som en arbejdsulykke eller erhvervssygdom, når det er nødvendigt. Processen for at anmelde den slags ligger fast – og det kan vi hjælpe dig med, så alle regler bliver overholdt.

Tag fat i os, hvis du er det mindste i tvivl.

Du kan læse hele Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger på websitet om Arbejdsmiljø i Danmark, www.amid.dk, som er skabt i samarbejde mellem Arbejdstilsynets og Videncenter for Arbejdsmiljø.

Vigtige nyheder

Hold 1. maj med Serviceforbundet

Er du i København 1. maj, kan du lægge vejen forbi Valby, hvor 1. maj fejres med brunch, taler, musik og klovnen Joey, som underholder børnene.

Læs mere her