Nedslidt
Den nye seniorpension betyder, at du kan søge, hvis du har 15 timers arbejdsevne mod 7½ timers arbejdsevne i den gældende seniorførtidspension.
Foto: Shutterstock
20. maj 2019

Seniorpension bliver den nye mulighed for folk, der er slidt ned

Seniorpensionen er del af aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti om pension. Opfylder du betingelserne, kan du søge seniorpension 6 år før din folkepensionsalder.

- Aftalen er et skridt i den rigtige retning. Nu skal loven og reglerne på plads, så vi kan se, hvor stor betydning den får for vores medlemmer, siger Torben Krüger, socialrådgiver i Serviceforbundet.

Pensionsalderen stiger og ikke alle kan holde helt til folkepensionen. Hidtil har seniorførtidspension været en mulighed, men kun for meget få. Fra næste år bliver seniorførtidspension erstattet af seniorpension.  

- Seniorpension er bedre end den hidtidige seniorførtidspension. Blandt andet er grænsen for at søge seniorpension 15 timers arbejdsevne mod 7½ timers arbejdsevne i den gældende seniorførtidspension, siger socialrådgiver Torben Krüger.

- Nedslidte, som tidligere har fået afslag på seniorførtidspension, kan søge igen. Men det er vigtigt at huske på, at den nye aftale giver ret til at søge seniorpension, ikke automatisk ret til at seniorpension.

Du skal igennem en vurdering af dit helbred
- Ønsker du at forlade arbejdsmarkedet, fordi du er slidt ned, skal du stadig igennem en vurdering af dit helbred og din arbejdsevne, understreger Torben Krüger.

Den nye seniorpension er en helbredsbetinget tilbagetrækningsordning. For at få seniorpension skal du vurderes til maksimalt at kunne arbejde 15 timer om ugen.

Din arbejdsevne skal vurderes på grundlag af dine helbredsmæssige oplysninger og i forhold til dit seneste job. Det er endnu ikke afklaret, hvem der skal foretage helbredsvurderingen – om det er kommunerne, arbejdsmedicinske klinikker eller andre.

- Der skal ikke iværksættes indsatser, som skal udvikle din arbejdsevne. Det betyder, at du ikke kan blive henvist til andre typer job. Også det er en forbedring, understreger Torben Krüger.

Kom i fleksjob med det samme
En anden del af pensionsaftalen er, at seniorer i arbejde hurtigt kan komme i fleksjob på deres nuværende arbejdsplads. Hvis du har under seks år til din pension og pludselig ikke kan arbejde på normal vis, får du mulighed for at blive ansat i et fastholdelsesfleksjob på din hidtidige arbejdsplads.

Langt de fleste vil hellere arbejde end gå på tidlig pension. Derfor er det en væsentlig forbedring, at det bliver nemmere for seniorer at få et fleksjob.

- Jeg møder medlemmer, der gerne vil fortsætte med at arbejde, selv om de er blevet alvorligt syge eller har været ude for en ulykke. Aftalen indebærer, at de kan blive på arbejdspladsen og arbejde de timer, de kan holde til. Der skal fortsat tages stilling til, om arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat, siger Torben Krüger.

Fastholdelsesfleksjob

Seniorer, der har mindre end 6 år til folkepensionen, vil kunne ansættes i et fastholdelsesfleksjob på deres hidtidige arbejdsplads. Der skal tages stilling til, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat i et sådant omfang, at det ikke er muligt at arbejde på normale vilkår. 


Politisk uenighed om aftalen
Som ved enhver politisk aftale er der uenighed om, hvor god pensionsaftalen er. Partierne bag aftalen anser den for at være en væsentlig forbedring, mens partierne til venstre fra midten ikke mener, at aftalen løser problemet for nedslidte.

Kritikerne har blandt andet peget på, at seniorpension ikke bliver en rettighed, men tildeles efter en vurdering. 

Du skal være opmærksom på, at det er et forlig, der er indgået mellem regeringen, DF og de radikale. Den er endnu ikke blevet til lov. Derfor kan der ske ændringer.

De vigtigste betingelser for seniorpension

Fra 1. januar 2020 kan du søge om seniorpension, hvis du er nedslidt.

 • Du skal have seks år eller mindre til folkepensionen
 • Du skal have arbejdet 20-25 år
 • Du skal have en arbejdsevne på 15 timer eller mindre
 • Det beløb, du får i seniorpensionen, svarer til satserne for førtidspension.

I 2020 er satserne:

 • Enlige: 19.092 kroner
 • Gifte og samlevende: 16.229 kroner
 • Beløbet er skattepligtigt og til en vis grad afhængigt af eventuel anden indtægt. 

  Seniorpensionen svarer til niveauet for førtidspension.

  I 2019 var satserne:

 • Enlige: 18.875 kroner
 • Gifte og samlevende: 16.044 kroner

 • Seniorpensionen afløser seniorførtidspensionen

  Læs om reglerne for seniorførtidspension her

   


  Socialrådgiver Torben Krüger

  - Ring til mig, hvis du ønsker at søge seniorpension, tilbyder socialrådgiver Torben Krüger, som hvert år hjælper medlemmer med fleksjob, revalidering, sygedagpengesager og andre sager med kommunen. - Du skal dog være opmærksom på, at reglerne for seniorpension ikke er på plads endnu.  

  Socialrådgiver Torben Krüger

  Torbens telefonnummer er 70 15 04 00. Du kan også sende en mail til tok@forbundet.dk.