Forum for tillidsrepræsentanter
Foto: PensionDanmark
10. oktober 2019

TR-FORUM 2019: Martin Corlin kan nu bedre rådgive kolleger om pension og uddannelse

Sammen med 200 andre TR-kolleger deltog Martin Corlin på PensionDanmarks årlige konference for tillidsrepræsentanter, TR-Forum.

I år foregik TR-Forum 2. september på Hotel Nyborg Strand, hvor Martin Corlin og hans TR-kolleger blandt andet hørte administrerende direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen, fortælle om seneste nyt i pensionsordningen. I år var temaet at turde sætte sig igennem, at blive sundere sammen og efteruddannelse.

Mange muligheder i appen
Martin Corlin, der er ejendomsmester og tillidsrepræsentant for 40 kolleger i ejendomsselskabet FA09, er begejstret over de muligheder PensionDanmarks app giver. Blandt andet at kunne ændre forsikringsdækninger.

”Der er ofte spørgsmål i klubben, og så er det fantastisk, at man med appen nemt kan ændre dækning i forbindelse med dødsfald. Der er jo pokker til forskel på, om man har efterladte eller ej, og så er det jo nemt at ændre dækningen til nul eller til 1,25 millioner kroner. Og det koster faktisk ikke meget på pensionsopsparingen at hæve dødsfaldsdækningen,” siger Martin Corlin.

Mere efteruddannelse
På TR-forum var Martin Corlin optaget af Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils indlæg om, at vi skal opprioritere efter- og videreuddannelse, så flere kan blive længere på arbejdsmarkedet.

”Efteruddannelse er supervigtigt. I mit fag ser vi jo, at robotter overtager græsslåning, og så skal det være os, der installerer og servicerer robotterne. Ganske som vi i kraft af efteruddannelse nu selv installerer nye toiletter i stedet for at ringe til en VVS’er. Jeg håber virkelig, at PensionDanmarks nye uddannelsessite sætter skub i mere efteruddannelse til mine kolleger. Vi har jo pengene til det,” siger Martin Corlin.

PensionDanmark lancerede i foråret et uddannelsessite på pension.dk, hvor hvert enkelt medlem får en oversigt over hvilke uddannelser, medlemmet har taget gennem arbejdslivet, kan se, hvor mange uddannelsesdage, medlemmet har lige nu, og kan se hvilke kurser, medlemmet skal tage for at blive faglært eller faglært på et nyt område.

Om TR-Forum
TR-Forum er en del af medlemsdemokratiet i PensionDanmark. Her drøfter tillidsrepræsentanter pensionsordningen – og hvordan den kan gøres bedre.