Foto: Carsten Elert
22. oktober 2019

Tidligere hovedkasserer Børge Willumsen er død

Serviceforbundets tidligere hovedkasserer Børge Willumsen døde den 20. oktober 2019. Børge Willumsen blev 94 år.

Det er snart mange år siden, at Børge havde sin daglige gang i Serviceforbundet, men på trods af det holdt Børge fast i sit livslange arbejde for fagbevægelsen generelt og i Serviceforbundet i særdeleshed.

Efter han gik på pension i 1988, var Børge meget aktiv i Faglige Seniorer, hvor han var helt frem til 2014. Han har i den forbindelse jævnligt været på besøg i forbundet, hvor han har været ivrig deltager i mange møder om Seniorklubberne og deres arbejde. Netop styrkelsen af seniorarbejdet var en af Børges sidste store arbejdsopgaver i forbundet inden hans pensionering, og dette arbejde fortsatte han med i en stor del af hans otium.

Han har også været en stabil gæst til både 1. maj-arrangementer, som gæst ved Forbundets hovedbestyrelsesmøder og til mange andre arrangementer i huset. Så selvom langt de fleste ansatte i huset ikke har arbejdet sammen med Børge, så er det de færreste, som ikke er klar over, hvem han var.

Børge var frisk næsten til det sidste og på trods af et dårligt syn, var han altid med på friske bemærkninger, og man var ikke i tvivl om, at han fortsat fulgte med i den verden, der omgav ham.

Han nåede at være medlem af Serviceforbundet i næsten en hel menneskealder - 63 år blev det til. Fra 1983 til 1988 var han hovedkasserer i Serviceforbundet, og før det var han kasserer i Ejendomsfunktionærernes Fagforening København og også i Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning.

Æret være Børge Willumsens minde.

Læs også mindeordene hos Faglige Seniorer her.