Julefrokost og arbejdsskade
Årets julefrokoster nærmer sig.
Pas på dig selv!
06. november 2019

Kommer du til skade til julefrokosten? Husk at få det anmeldt som arbejdsskade

Årets julefrokoster nærmer sig med hastige skridt, og hvert år kommer medarbejdere til skade på forskellige måder.

I den forbindelse kan der være tvivl om, hvorvidt det er en arbejdsskade, fordi skaden er sket på et andet tidspunkt og i en anden situation end det normale arbejde. 

Men hvornår er det en arbejdsskade?
Hvis du kommer til skade under julefrokosten, og firmaet har arrangeret og betalt for festen, så vil det typisk være en arbejdsskade. 

I nogle sager lægger man også vægt på, om chefen er til stede, og om der er et fagligt indhold i forbindelse med festen. Hvis der ikke er et fagligt indhold, så kan det have betydning, om der alligevel er pligt til at deltage, om det er frivilligt, eller om din arbejdsgiver har opfordret til at deltage i arrangementet.  Ofte har det ikke betydning, om der er alkohol indblandet. 

Hvis festen derimod er arrangeret privat eller af en personaleforening, hvor det er medarbejderne selv, der betaler til arrangementerne – måske gennem et kontingent, vil det oftest blive betragtet som en privat begivenhed, og så er der ikke tale om en arbejdsskade. 

Hvad hvis det ender med vold eller krænkende adfærd
Der kan også ske andre ting end uheldige skader til julefrokoster. 

Det kan hænde, at kolleger kommer op at diskutere og i værste fald forsøger at afgøre diskussionen med vold. Det kan naturligvis få konsekvenser for jobbet, også selvom festen foregår privat. Det samme gælder, hvis man udsætter andre for grove og uønskede seksuelle tilnærmelser eller krænkelser.

Vores ekspert i arbejdsskader, Alan Winther Nielsen, siger: ”Hvis en kollega overfalder dig under julefrokosten, kan han eller hun sagtens risikere at blive sagt op eller bortvist afhængigt af, hvor voldsomt overfaldet er. Hvis du samtidig er kommet til skade under overfaldet, skal det anmeldes som en arbejdsskade. Det er vigtigt, at du ringer til os, hvis du kommer i sådan en situation og selvfølgelig også, hvis du får andre skader.”

Skaden skal anmeldes
Hvis du kommer ud for en skade under den firmabetalte julefrokoste, skal din arbejdsgiver anmelde det som en arbejdsskade. 

Kan jeg selv anmelde skaden?

Du kan godt selv anmelde din arbejdsskade, men vi anbefaler, at du kontakter os først. 

Det er nemlig din arbejdsgivers pligt at anmelde skaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. 

Du kan læse mere om arbejdsskader her.


Når det gælder vold, fortæller Alan videre, at: ”Ud over at anmelde vold som en arbejdsskade til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, kan man også anmelde skaden til Erstatningsnævnet. Nævnet tager sig kun af sager, hvor der er sket en overtrædelse af straffeloven, fx vold, og hvor man har fået en skade på grund af volden.” 

Der er også andre betingelser for at få erstatning fra Nævnet, så hvis du har været ude for vold på din arbejdsplads – også i forbindelse med et arrangement udenfor almindelig arbejdstid, skal du kontakte os. 

Ring til eksperterne
Har du spørgsmål, er du kommet til skade, eller har du været udsat for vold i forbindelse med et personalearrangement, så ring til vores socialrådgivere, som er eksperter i denne slags sager. Du kan fange dem på telefon 70 150 400. 

Vi håber, at I får nogle fantastiske julefrokoster rundt omkring på arbejdspladserne - uden skader og ubehagelige oplevelser. Rigtig god fest!