Bettina Flittner, næstformand i Serviceforbundet
Næstformand i Serviceforbundet Bettina Flittner håber, at de kommende overenskomstforhandlinger ender med et godt resultat til medlemmerne.
20. januar 2020

Den nye overenskomst er vigtig for dig

Din nye overenskomst bestemmer dine løn- og arbejdsforhold. Derfor er resultatet af de kommende overenskomstforhandlinger noget, du skal interessere dig for, og det er vigtigt, at du bruger din stemme, når der ligger et forhandlingsresultat klar til afstemning, siger Serviceforbundets næstformand Bettina Flittner.

I Danmark har vi den helt særlige model, at lønmodtagerne og arbejdsgiverne aftaler løn og arbejdsvilkår for alle inden for samme område. Det betyder, at vi kan være med at bestemme, hvis vi bruger vores ret til at få indflydelse. I mange andre lande er løn og arbejdsforhold i høj grad reguleret via lovgivningen.

- Heldigvis er der mange, som er medlem af fagforeningen. Det er nødvendigt for, at vi kan opretholde den nødvendige styrke. Vi er nødt til at være en ligeværdig modpart til arbejdsgiverne. I en forhandling får man noget og giver noget. Men det kan kun fungere, hvis parterne står nogenlunde lige, forklarer næstformand i Serviceforbundet Bettina Flittner.

Hvad er det så, de aftaler i overenskomsten
Overenskomsten bestemmer blandt andet regler for ansættelse og afskedigelse, løn, tillæg, pension, barns sygedag, omsorgsdage, ekstra feriefridage og beskyttelse af tillidsrepræsentanter.

Når overenskomsten er på plads, skal arbejdsgiverne følge reglerne. Din arbejdsgiver kan for eksempel ikke bare fyre dig, men skal overholde aftalerne om opsigelsesvarsel og begrundelse.

- Netop, fordi overenskomsten er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter, er din fagforening rigtig godt inde i reglerne og kan hjælpe dig, hvis din arbejdsgiver ikke lever op til overenskomsten, siger Bettina Flittner.

Hvordan foregår forhandlingerne
Overenskomstforhandlingerne starter med, at de store overenskomster skal på plads. De lægger nemlig linjen for resten af overenskomstforhandlingerne. Det er overenskomsterne på det private arbejdsmarked, der skal fornyes. Først forhandles overenskomsten på industriområdet, og så forhandles overenskomsten på transportområdet.

På industriens område forhandles en aftale for minimallønsområdet, hvor man blandt andet aftaler, hvad en arbejdstime som minimum er værd. Den samlede løn for den ansatte forhandles lokalt på arbejdspladsen, og den må ikke ligge under mindstebetalingen.

På transportområdet forhandles en aftale for normallønsområdet. Her aftales størstedelen af lønnen centralt og ikke ude på arbejdspladserne.  

Overenskomstkrav hos medlemmerne
I Serviceforbundet har forberedelserne til de kommende forhandlinger været i gang længe, og de enkelte fagforeninger har gjort et stort stykke arbejde med at samle krav fra medlemmerne til de kommende overenskomstforhandlinger.

- Når forhandlerne møder arbejdsgivernes forhandlere, så kender de til medlemmernes krav og kan bruge det i forhandlingerne om at få en overenskomst hjem, der er så tæt på medlemmernes ønsker som muligt, siger Bettina Flittner.

Hvad så, hvis de ikke kan blive enige
Hvis arbejdsmarkedet parter ikke kan blive enige om overenskomsterne, så skal forhandlingerne flyttes til Forligsinstitutionen. Forligsmanden leder forhandlingerne om at få et forlig, som begge parter kan acceptere. Forliget bliver derefter sendt til urafstemning hos medlemmerne.

Hvis det er helt umuligt at blive enige, kan der udbryde konflikt med strejke og lockout.

- På nuværende tidspunkt er det umuligt at forudse, om der kommer konflikt på nogle af områderne. Men overenskomstforhandlingerne strækker sig typisk over flere måneder, siger Bettina Flittner.

- Du vil som medlem løbende blive orienteret om, hvordan overenskomstforhandlingerne går på dit område. Og på et tidspunkt får du mulighed for at stemme om den aftale, man er blevet enige om. Jeg vil opfordre dig til at bruge din ret til at stemme, så du er med til at bestemme.