Bliv medlem i Serviceforbundet
Som en del af fællesskabet i en fagforening er man sikret både, hvis man selv får problemer, og hvis der opstår konflikt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.
Foto: Shutterstock
17. januar 2020

Bliv medlem af fagforeningen og få tryghed, hvis der kommer konflikt

Har du en kollega, som ikke er medlem af din fagforening? Så prik ham eller hende venligt på skulderen og fortæl, at det er en rigtig god idé at melde sig ind. Bliver der konflikt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, får man nemlig ikke konfliktunderstøttelse, hvis man står udenfor.

Langt de fleste overenskomster udløber 1. marts og skal fornyes. Arbejdsgiverne og lønmodtagerne skal blive enige om de nye overenskomster i de overenskomstforhandlinger, som er i gang.

For det meste indgår de en aftale, som medlemmerne skal stemme om. Men det sker også, at uenigheden om vilkårene i den nye overenskomst er så stor, at der udbryder konflikt i form af strejke og lockout.

Strejken starter med et strejkevarsel, hvor medlemmerne af en fagforening fra en bestemt dato strejker og dermed ikke får løn for de dage, strejken varer.

Arbejdsgiveren kan som modsvar udsende et lockoutvarsel for medlemmerne af fagforeningen, som fra en bestemt dato dermed ikke skal møde på arbejde og ikke får løn for de dage, de er lockoutede.

Du er sikret konfliktunderstøttelse
Hvis det skulle ende med konflikt, er du som medlem sikret konfliktunderstøttelse. Hver fagforening har en strejkekasse til dette formål. Men det er naturligvis sådan, at konfliktunderstøttelsen kun går til medlemmerne af fagforeningen.

Har du kolleger, som enten ikke er medlem af din fagforening eller kun er medlem af a-kassen, kan du fortælle dem, at det er en god idé at være en del af fællesskabet. 

Kolleger, som ikke er medlem af den fagforening, der dækker overenskomstens område, skal under konflikten møde på arbejde, med mindre det ikke er muligt. Er det ikke muligt, står de i princippet uden indtægt, da de ikke er berettiget til at modtage dagpenge under konflikten.  

Mange fordele ved at være medlem

Ud over fordelene i en konfliktsituation kan du fortælle dine kolleger om alle de andre fordele, de får som medlemmer af fagforeningen. Det er fagforening, der forhandler overenskomsterne og kender branchen og fagområdet. Der er altid hjælp at hente, hvis man for eksempel bliver syg eller fyret uberettiget. Gratis tjek af lønsedlen er også en del af medlemskabet. Og hvis arbejdspladsen går konkurs, kan fagforeningen hjælpe.

Der er desuden en række kontante fordele: