Fastholdelsesfleksjob for seniorer
Hvis du bliver ramt af sygdom, ulykke eller nedslidning, kan et fastholdelsesfleksjob betyde, at du kan blive på din arbejdsplads.
Foto: Shutterstock
11. februar 2020

Nu er det blevet nemmere at få et fastholdelsesfleksjob

Seniorers mulighed for at få fastholdelsesfleksjob er blevet væsentligt forbedret fra 1. januar 2020. De nye regler indebærer både en hurtigere sagsbehandling og en afskaffelse af dokumentationskravet.

- Jeg møder mange ældre medlemmer, som ikke kan arbejde på fuld tid, men som gerne vil fortsætte på deres arbejdsplads på færre timer. Med de nye regler fra 1. januar i år er det heldigvis blevet en mere realistisk mulighed, siger socialrådgiver i Serviceforbundet, Torben Krüger.

Du skal opfylde en række betingelser, før du kan søge om fastholdelsesfleksjob:

  • Du skal have under 6 år til din folkepensionsalder og
  • din arbejdsevne skal være væsentligt nedsat.

Derimod er det såkaldte dokumentationskrav afskaffet.

- Det særlige krav om 12 måneders forudgående ansættelse på overenskomstens sociale kapitler eller særlige vilkår gælder ikke for personer, der har 6 år eller derunder til folkepensionsalderen, forklarer Torben Krüger.

- Derved har de pågældende medarbejdere bedre mulighed for at forblive på deres hidtidige arbejdsplads, selvom de nu alene kan varetage et fleksjob.

- Hvis du tænker på at søge fastholdelsesfleksjob, så kontakt din fagforening. Så hjælper vi dig, opfordrer Torben.

Sådan søger du fastholdelsesfleksjob
Din arbejdsplads skal være indstillet på at beholde dig i et fastholdelsesfleksjob. Derfor skal du tale med din arbejdsgiver og din tillidsmand, om det vil være muligt at etablere et fastholdelsesfleksjob til dig.

Du søger fastholdelsesfleksjob på jobcentret i din hjemkommune. Det er op til kommunen at vurdere så hurtigt som muligt, om du kan få et fastholdelsesfleksjob på din nuværende arbejdsplads. Vurderingen sker på baggrund af din lægejournal og din arbejdsmæssige situation. I den forbindelse vil din arbejdsplads også blive bedt om en udtalelse.

Når din ansøgning er blevet godkendt, sender jobcentret ofte en jobkonsulent ud til virksomheden for at hjælpe med etableringen af fastholdelsesfleksjobbet. Det gør man for at sikre, at din arbejdsplads tager hensyn til dine skånebehov.

Sådan er økonomien i et fastholdelsesfleksjob
Når du ansættes i et fastholdelsesfleksjob, betaler din arbejdsgiver løn for de timer, du er på arbejde.

De timer du mangler for at være på fuld tid, får du dækket ved et fleksløntilskud. Det kan højst udgøre 98 procent af den højeste dagpengesats. I 2020 er den maksimale dagpengesats 19.083 kr.

På borger.dk kan du beregne din månedlige indtægt, som består af din løn fra arbejdsgiveren og et fleksløntilskud, der beregnes ud fra lønnen.

Find beregningen her

Dokumentationskravet er afskaffet

I bemærkningerne til lovforslaget står der:

Det indebærer, at der for seniorer ikke længere vil være krav om 12 måneders forudgående ansættelse efter overenskomsternes sociale kapitler eller på særlige vilkår på borgerens hidtidige arbejdsplads.

Derved får personer med under 6 år til folkepensionsalderen mulighed for en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og kan blive ansat i et fastholdelsesfleksjob på arbejdspladsen med det samme, såfremt de i øvrigt lever op til betingelserne for fleksjob.