Husk at få en ansættelseskontrakt
Foto: Shutterstock
14. februar 2020

Husk at få en ansættelseskontrakt – det har du krav på

Du har ret til et skriftligt ansættelsesbevis, hvis du arbejder mere end 8 timer om ugen og er ansat i mere end en måned. Og der er nye regler på vej, så det i fremtiden kun er 3 timers ugentligt arbejde, der udløser et ansættelsesbevis.

Senest en måned efter, at du er startet i dit nye job, skal du have en skriftlig ansættelseskontrakt. Men det er bedst, at du får ansættelseskontrakten, før du starter.

Det er vigtigt, at du ved, hvad dine vilkår er i dit nye arbejde. Det skal stå i din ansættelseskontrakt. Du får den bedste start på jobbet, hvis du har en ansættelseskontrakt, når du møder på jobbet den første dag, så opstår der ikke så nemt misforståelser. 

Hos nogle arbejdsgivere går det helt af sig selv. Men hvis du ikke senest efter en måned har fået en ansættelseskontrakt, skal du bede om at få en, for det siger loven, at du skal have.

Det skal der stå i din ansættelseskontrakt
Der er en række faste oplysninger, som skal være med i ansættelseskontrakten. Ifølge ansættelsesbevislovens §2, stk. 1 skal din ansættelseskontrakt som minimum indeholde følgende:

 • Dit navn og adresse
 • Din arbejdsgivers navn og adresse
 • Hvilket sted eller hvilke steder, du skal arbejde
 • Din stilling
 • Dine opgaver
 • Starttidspunkt
 • Sluttidspunkt, hvis dit job er tidsbegrænset
 • Opsigelsesvarsler både for dig og din arbejdsgiver
 • Løn + eventuelle tillæg
 • Tidspunkt for udbetaling af løn
 • Ferie med løn eller feriepenge
 • Din normale arbejdstid
 • Aftaler og overenskomster

Er der andre væsentlige vilkår for din ansættelse, skal de også stå i ansættelseskontrakten.

Det er tilladt at aftale alt. Bare det ikke er i strid med love og overenskomster. Pas derfor på, hvad du accepterer i kontrakten, for eksempel om klausuler. 

Vi anbefaler, at din ansættelseskontrakt også indeholder noget om feriefridage og andre fridage, om du har ret til løn under sygdom, ret til betalt frihed ved barnets første sygedag, ret til betalt barsel, ret til pension samt personalegoder som for eksempel frokostordning og sundhedsforsikring.

Hvis der ikke er overenskomst
Er der ikke en overenskomst gældende for din arbejdsgiver, har du ikke krav på en række goder. Det kan for eksempel være:

 • Betaling for overarbejde
 • Tillæg for arbejde aften, nat, weekend eller helligdage
 • Betalt fri på barnets første og anden sygedag
 • Feriefridage
 • Betalt fri juleaften, nytårsaften, 1. maj og Grundlovsdag
 • Løn under barsel
 • Pension

Aftaler du med din arbejdsgiver, at du alligevel har ret til nogle eller alle disse goder, så skriv aftalerne ind i kontrakten.

Selvom du har en overenskomst, er der forskel på, hvilke goder du har ret til, krav på eller mulighed for at få. Derfor skal du tjekke din overenskomst for at se præcis dine rettigheder.

Fagforeningen kan tjekke din ansættelseskontrakt
Hvis du er i tvivl, kan du altid bede din fagforening om at tjekke ansættelseskontrakten eller hjælpe dig med at bede arbejdsgiveren om at sørge for, at du får en ansættelseskontrakt.

Nye og skrappere regler på vej
13. juni 2019 blev et nyt EU-direktiv vedtaget. Det handler om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår. Den nye lov introducerer nye minimumsrettigheder og nye regler om de oplysninger, medarbejderne skal have om deres arbejdsvilkår.

Når de nye regler er skrevet ind i den danske lovgivning, vil det betyde, at du skal have en ansættelseskontrakt allerede ved mere end 3 timers arbejde om ugen eller 12 timer om måneden. De nye regler betyder også, at du skal have en ansættelseskontrakt senest på den syvende kalenderdag fra din startdato.

Reglerne skal skrives ind i EU-landenes nationale lovgivninger senest den 1. august 2022.