Må min arbejdsgiver…ringe når jeg er syg
Fagforeningen får henvendelse fra medlemmer, der fortæller, at chefen ringer og spørger, hvad de fejler, og hvornår de regner med at komme på arbejde igen.
Foto: Shutterstock
14. februar 2020

Må min arbejdsgiver ringe, når jeg er syg

Nogle sygemeldte oplever, at chefen ringer til dem, når de er syge. Men hvornår er det omsorg, og hvornår er det for meget? Og hvad må din chef egentlig spørge om?

Hvis du har meldt dig syg efter reglerne på din arbejdsplads, må din chef ikke ringe til dig og spørge, hvad du fejler. Det er med andre ord dit eget valg, om du vil oplyse din chef om din sygdom. Du har derfor ret til at svare chefen, at du er syg uden yderligere kommentarer.

Det kan også være, at din chef spørger om, hvornår du forventer at være tilbage på jobbet. Det må chefen gerne spørge om. Men det er jo ikke sikkert, at du kan svare.

Chefen kan have en interesse i at spørge til længden af din sygdom for at vurdere, hvad der skal gøres på dit job i forhold til de arbejdsopgaver, du ikke kan udføre, når du er sygemeldt.

Du kan også have en meget omsorgsfuld chef, der er bekymret for dit helbred. Og så er opringningen måske blot et venligt tjek af, at du er ok.

Men fagforeningen får henvendelser fra medlemmer, som fortæller, at chefen ringer næsten hver dag og rykker for en dato for tilbagevenden til jobbet, og så bliver det til chikane.

Du kan blive bedt om en erklæring
Din arbejdsgiver har altså som udgangspunkt ikke ret til at vide, hvad du fejler. Men din arbejdsgiver har ret til at vide, hvilke muligheder der er for at få dig tilbage i arbejde.

Alt efter hvor lang tid du er syg, kan der blive brug for forskellige former for lægeerklæringer.

  • Din arbejdsgiver kan forlange en friattest fra din læge. En friattest er dokumentation på, at du er syg og en vurdering af, hvor lang tid sygdomsperioden vil vare. Det er din arbejdsgiver, der skal betale for attesten.
  • Din arbejdsgiver kan også forlange en mulighedserklæring. Din arbejdsgiver skal indkalde dig til en samtale, hvor I sammen skal udfylde den første del af erklæringen. Herefter skal du have erklæringen med op til din egen læge, hvor du sammen med lægen udfylder den anden del. Mulighedserklæringen skal hjælpe dig og din arbejdsgiver med at få dig godt tilbage i jobbet og sikre, at der bliver taget særlige hensyn til dig, hvis det er nødvendigt. Det er din arbejdsgiver, der skal betale for erklæringen.

  • Hvis du bliver syg i mere end 8 uger, skal din kommune indhente en lægeattest.

Du kan læse mere om sygemeldinger på sundhed.dk