Hjælp til ledige
Frem til og med 9. juni tæller lediges dagpengeanciennitet ikke med i opgørelsen over, hvor længe man har modtaget dagpenge.
19. marts 2020

Coronavirus: Nu bliver din dagpengeperiode forlænget

For ledige er der godt nyt. Perioden frem til og med 9. juni tæller ikke med i din dagpengeperiode, selv om du får dagpenge. Du kan dermed modtage dagpenge i op til 3 måneder ekstra. Også folk på sygedagpenge får hjælp.

Regeringen har sammen med det øvrige Folketing besluttet at hjælpe folk på dagpenge eller sygedagpenge. Det bliver muligt at få 3 måneders ekstra dagpenge, når man er ledig. Perioden fra 9. marts til og med 9. juni tæller ikke med i den 2-årige dagpengeperiode. Også for folk på sygedagpenge er der lempeligere regler.  

For ledige bliver det sådan, at perioden fra 9. marts til og med 9. juni ikke tæller med i din dagpengeanciennitet, når du er ledig. Betingelsen er, at du er med i a-kassen frem til 9. juni. Har du opbrugt din dagpengeret og har meldt dig ud af a-kassen, får du mulighed for at melde dig ind igen og dermed opnå ret til dagpenge indtil 9. juni. Du skal i givet fald melde dig ind i a-kassen i hele forlængelsesperioden.  

Modtager du sygedagpenge, bliver det sådan, at du kan få forlænget din ret til sygedagpenge, hvis du i perioden frem til 9. juni ellers ville miste den.

Godt med fokus på de svageste i samfundet
For Serviceforbundets formand John Nielsen er dagens tiltag en god nyhed.

- I denne svære tid er der rigtig mange grupper i samfundet, som har brug for hjælp. Og jeg er fuld af beundring for regeringens og Folketingets handlekraft i denne meget vanskelige tid.

- Nu får også nogle af de svageste grupper i samfundet hjælp på en god måde. Det er helt rigtigt set at forlænge dagpengeperioden. Det er forholdsvis nemt at administrere, og det har en stor betydning for den enkelte. Det samme gælder for de, der modtager sygedagpenge. De kan jo ikke pludselig stå uden indkomst.