Del dine tanker, oplevelser og bekymringer med John Nielsen, formand for Serviceforbundet.
17. april 2020

Fagbevægelsen viser sin vigtighed i en corona-tid

Forbundsformand John Nielsen: Serviceforbundet er klar til at hjælpe de medlemmer, som kommer i klemme

Vi er nu over en måned inde i Coronakrisen, og jeg tror ikke, der er en eneste dansker, der ikke er berørt af situationen på den ene eller anden måde. 

Heldigvis tyder meget nu på, at de danske myndigheder har handlet med rettidig omhu, hvorfor vi nu langsomt og forsigtigt kan begynde at genåbne dele af landet.

Den seneste måned har for mit eget personlige vedkommende givet anledning til en række refleksioner omkring det danske arbejdsmarked og værdien af at stå sammen og være organiseret. Men det har også givet anledning til mange bekymringer – særligt for de faggrupper, som risikerer at blive ramt rigtig hårdt af denne krise.

Jeg håber også, at du ikke vil holde dig tilbage fra at dele dine oplevelser, tanker og bekymringer med mig. For min største opgave i denne tid er at sørge for, at Serviceforbundets medlemmer kommer helskindet igennem denne krise. 

Fagbevægelsen viser sit værd i krisetider
De faglige organisationer, og særligt Fagbevægelsens Hovedorganisation, som Serviceforbundet er en del af, har fra starten af krisen spillet en afgørende og vigtig rolle. Vi har været med til at indgå trepartsaftaler, som sikrer, at tusindvis af lønmodtagere, der ellers ville blive fyret, kan beholde deres job. Vi har også rådgivet og forhandlet sammen med Dansk Arbejdsgiverforening og regeringen om mange andre hjælpemuligheder, så medlemmerne kan beholde deres job.

Men arbejdet er ikke slut endnu. Jeg har den seneste måned kunne konstatere, at mange af vores fagforeninger under Serviceforbundet får masser af spørgsmål fra medlemmer, der er i tvivl om deres rettigheder og muligheder. Der er og vil stadig komme mange uklarheder, som vi skal finde svar og ordentlige løsninger på.

Det har altid været min holdning, at man som lønmodtager bør organisere sig i et fagligt fællesskab. Og jeg tror, at denne krise har fået mange til at få øjnene op for, hvor vigtigt det er at være medlem af en fagforening og en a-kasse. Og hvor dyrt et fravalg det kan vise sig at være for den enkelte, når en krise som denne rammer hele arbejdsmarkedet og resulterer i tusindvis af fyresedler.

Men jeg håber især, at flere danskere vil få øjnene op for, hvor vigtig en rolle fagbevægelsen spiller i kriser som denne, hvor der er behov for en stærk spiller på lønmodtagernes side. En stærk fagbevægelse er nemlig forudsætningen for, at vi som lønmodtagere kan få indflydelse på de politiske indsatser i en tid som denne.

Behov for udvidelser af hjælpepakker
Regeringen var hurtigt ude med en række hjælpepakker, da krisen ramte. Der er tilsammen vedtaget hjælpepakker for næsten 300 milliarder kroner, som blandt andet skal hjælpe små, selvstændige erhvervsdrivende – fx den lille frisørsalon eller optikeren med et par ansatte. Pakkerne skal sikre virksomhedernes overlevelse og medarbejdernes jobs.

Hjælpepakkerne har dog en slutdato, og i første omgang løber hjælpepakkerne til 9. juni. Desværre er der meget, der tyder på, at vi kigger ind i en radikalt anderledes situation, når vi rammer den første rigtige sommermåned. En situation, hvor mange mindre virksomheder stadig står over for markant nedgang i aktiviteten og omsætningen. Det skyldes både usikkerheden om, hvilke retningslinjer der kommer til at gælde efter den 9. juni, men også i høj grad en usikkerhed om, hvordan forbrugsmønstrene kommer til at se ud, når der igen åbnes for samfundet. Derfor er der behov for allerede nu at kigge på, hvilke hjælpepakker der skal forlænges – og ikke mindst hvordan.

Det kan også være en god idé at se på, hvordan man måske kan tilpasse hjælpepakkerne, så de også hjælper de små erhverv til at komme i gang igen efter en åbning. Her kunne man blandt andet se på løsninger, hvor fx frisører kan arbejde på deltid i salonen og samtidig få delvis lønkompensation. På den måde kan både lønudgiften holdes nede, så den svarer til det lavere behov, der formentlig kommer til at være i den første fase af genåbningen, samtidig med at de ansatte stadig kan betale deres regninger.

De svage grupper rammes hårdest i krisetider
En tredje lære jeg mener, vi har lært den seneste måned er, at de svage grupper på og uden for arbejdsmarkedet bliver ramt ekstra hårdt, når en krise som denne rammer os. Her tænker jeg især på de mange ansatte på nul-timekontrakter. Ansatte på nul-timekontrakter har altså meget usikre løn og arbejdsvilkår og har ikke de samme rettigheder som fastansatte. 

De er derfor også særligt udsatte i en krise som denne, hvor de ikke er dækket af de trepartsaftaler og hjælpepakker, som regeringen og fagbevægelsen har landet. Derfor er det vigtigt, at der hurtigst muligt vedtages en aftale, som kan holde hånden under de ansatte på nul-timekontrakter, der fra den ene dag til den anden kan stå helt uden indtægter. Et forslag, der har været fremme, er at vedtage en hjælpepakke til ansatte på nul-timekontrakter, der dækker 75 % af den sædvanlige månedlige løn før skat. Det forslag bakker jeg fuldt ud op om, og jeg vil personligt arbejde for at gøre politikerne opmærksomme på de mennesker, både på og udenfor det almindelige arbejdsmarked, som risikerer at stå uden for hjælpepakkerne.

Jeg håber derfor, at du vil gøre mig opmærksom på faggrupper, som ikke får den hjælp, de har behov for. Så vil jeg gøre alt i min magt for at gøre politikerne opmærksomme på problemstillingen.

Du kan altid skrive direkte til mig på jni@forbundet.dk eller ring. Jeg er altid klar til at tage en snak med dig og alle andre medlemmer: 22 72 87 54.

John Nielsen
Forbundsformand for Serviceforbundet