Måske venter der lidt ekstra penge til sommerferien.
Måske venter der lidt ekstra penge til sommerferien.
Foto: Shutterstock
13. maj 2020

Har du ret til et forskud af feriepenge? Tjek her

Var du ny på arbejdsmarkedet, eller arbejdede du kun en del af året i 2019, har du måske ret til at få udbetalt et forskud af de feriepenge, der ellers opspares i Lønmodtagernes Feriemidler.

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov bliver nogle af vores feriepenge indefrosset i Lønmodtagernes Feriemidler. De penge får vi, når vi når pensionsalderen.

Nogle af os kan få udbetalt et såkaldt forskud af de feriepenge, der ellers opspares i Lønmodtagernes Feriemidler.

Her får du reglerne for, hvem der kan få dette forskud, som kaldes Ferieforskud 2020 eller fondsferiedage. Du skal som lønmodtager:

  • have arbejdet højst 4 måneder i perioden 1. januar til 31. august 2019. Det gælder alle typer af beskæftigelse - også for eksempel deltidsansættelse eller studiejob
  • have haft lønindkomst i perioden 1. september til 31. december 2019
  • holde fondsferiedagene i perioden 1. maj til 31. august 2020.

Sådan beregnes ferieforskud
Ferieforskud 2020 bliver beregnet som 12,5 procent af den løn, du har tjent i perioden 1. september til 31. december 2019.

Du kan kun søge om det fulde beløb og alle optjente feriedage.

Lønmodtagernes Feriemidler beregner og udbetaler Ferieforskud 2020.

Sådan søger du ferieforskud
Fra 3. april i år har du kunnet søge om udbetaling af Ferieforskud 2020.

Du kan søge her

Hvis du har spørgsmål til ordningen, skal du kontakte borger.dk 

Lønmodtagernes feriemidler

Den 1. september 2020 får vi en ny ferielov i Danmark. Alle feriepenge, der bliver optjent fra 1. september 2019 til 31. august 2020, bliver til en opsparing i en ny fond, som hedder Lønmodtagernes Feriemidler.

De opsparede feriemidler bliver først udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet, for eksempel ved folkepensionsalderen. 


Eksempel på ferieforskud

Lønmodtagernes Feriemidler giver følgende eksempel på udbetaling af ferieforskud:

Marie er nyuddannet og får dagpenge, indtil hun får et job den 1. juli 2019. 

Hun optjener 2,08 feriedage om måneden, og har derfor tjent ca. 4 feriedage i perioden 1. januar til 31. august 2019.  Hun kan derfor søge Ferieforskud 2020.

Hun søger og får udbetalt et beløb, der svarer til 12,5 % af den løn, hun har tjent i perioden 1. september – 31. december 2019. 

Beløbet bliver udbetalt til hendes NemKonto, og fratrækkes hendes opsparing i Lønmodtagernes Feriemidler.


Her kan du se svar på de mest almindelige spørgsmål om den nye ferielov

Hvor meget ferie optjener jeg?

Du optjener ret til fem ugers ferie om året. Det svarer til 2,08 dag pr. måned lige som med den nuværende ferielov.

Optjeningsperioden er 12 måneder. Ferieafholdelsesperioden er 16 måneder.

Overgangsordning og ferietillæg

Overgangsordningen betyder også ændringer i forhold til det ferietillæg, du plejer at få udbetalt med april- eller majlønnen.

I 2020 vil du formodentlig opleve, at du får udbetalt et mindre beløb, end du plejer. Du får nemlig kun udbetalt tillæg for 8 måneder, hvor du plejer at få for 12 måneder. Ferietillægget for de sidste 4 måneder bliver indefrosset i fonden for Lønmodtagernes Feriemidler frem til, at du når pensionsalderen.

Dette gælder dog kun for det almindelige ferietillæg på 1%, som er fastsat i Ferieloven.

Hvis du gennem din overenskomst eller ansættelsesaftale mv., har forhandlet dig til en højere procentsats, vil den del, der overstiger den lovpligtige ene procent, blive udbetalt, som den plejer. Denne del skal altså ikke delvist indbetales til Lønmodtagernes Feriemidler. 

Hvornår optjener jeg ferie?

Du optjener ferie i perioden mellem 1. september til 31. august. Optjeningsåret er på 12 måneder ligesom i dag.

Hvornår skal min ferie holdes?

Ferien kan holdes i samme år, som du har optjent den. Du har mulighed for løbende at holde din optjente ferie over de næste 16 måneder.

Ændrer den nye ferielov på varsling af min ferie?

Dit ferievarsel vil være det samme som i dag. Det betyder, at din arbejdsgiver stadig skal varsle din hovedferie med 3 måneder og din restferie med mindst 1 måned.

Du har også stadig krav på at holde 3 ugers sammenhængende ferie fra 1. maj til 30. september.

Kan jeg holde ferie på forskud?

Med den nye ferielov får du mulighed for at holde ferie på forskud, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver. Du kan altså holde ferie, inden du har optjent den, hvis I er enige om det.

Stopper du hos din arbejdsgiver, inden du får optjent ferien, kan din arbejdsgiver modregne fridagene i din tilgodehavende løn.

Overgangsordning

Der er lavet en overgangsordning mellem det gamle og det nye feriesystem. Årsagen er, at vi alle ellers ville have ret til op til ti ugers ferie, når den nye lov træder i kraft.

Overgangsordningen betyder, at de feriepenge du optjener fra 1. september 2019 til 31. august 2020 bliver ”indefrosset”, indtil du når pensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet af anden årsag.

Dine indefrosne feriepenge bliver sat ind i en særlig fond, "Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler". Din arbejdsgiver skal have indberettet dine feriepenge til fonden senest 31. december 2020.

Kontakt os, hvis du er i tvivl, om dine feriepenge er korrekt opgjort.

Hvad sker der med mine indefrosne feriepenge?

Overgangsordningen betyder, at de feriepenge du optjener fra 1. september 2019 til 31. august 2020 bliver ”indefrosset”, indtil du når pensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet af anden årsag.

Dine indefrosne feriepenge bliver sat ind i en særlig fond, "Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler".

Du får automatisk udbetalt dine indefrosne feriepenge, når du når folkepensionsalderen. 

De kan også udbetales, hvis du:

  • får tildelt førtidspension eller fleksydelse
  • går på efterløn
  • flytter permanent til udlandet

Hvis du dør, inden du kan få udbetalt dine indefrosne feriepenge, bliver de udbetalt til dit bo.

Overgangsordning for dig, der var i arbejde inden 1. januar 2019

Overgangsordningen betyder, at du får mulighed for at gemme den ferie, du optjener 1. januar 2019 til 31. august 2019.

Det svarer til 2,08 dage pr. måned i alt 16,7 dage, som du kan bruge til at holde ferie fra 1. maj 2020 til 30. september 2020.

Overgangsordning for dig, der først er kommet på arbejdsmarkedet efter 1. januar 2019

Er du først kommet i arbejde efter 1. januar 2019, er du omfattet af en anden overgangsordning.

Hvis du er ansat fra 1. september 2019
Som ny på arbejdsmarkedet optjener du 2,08 dages ferie pr. måned fra 1. september 2019 til 31. august 2020 (25 dage).

Alle disse dage - som kaldes feriefondsdage - ville efter de nye regler blive indefrosset, men i dit tilfælde vil du kunne søge om at kunne bruge 8,3 af dagene til at holde ferie for i perioden fra 1. maj til 30. september 2020. De 8,3 dage svarer til 2,08 dage x 4 måneder (1. september 2019 til 31. december 2019). Resten af dagene bliver indefrosset.

Hvis du er ansat efter 1. september 2019, kan du ikke søge om 8,3 feriefondsdage, men kun om 2,08 x det antal måneder, du har været ansat.

Hvis du er ansat før 1. september 2019, men efter 1. januar 2019
Hvis du bliver ansat tidligere end 1. maj 2019, vil du have optjent mindst 8,3 feriedage i perioden frem til 31. august 2019, som du kan holde i perioden fra 1. maj 2020 til 30. september 2020. Du vil i det tilfælde ikke kunne søge feriefondsdage.

Hvis du bliver ansat mellem 1. maj 2019 og 31. august 2019, vil du i den periode optjene 2,08 feriedage for hver måned. Men da du optjener færre end 8,3 dage, vil du både kunne afholde disse dage og også søge om 8,3 feriefondsdage, som du kan bruge til at holde ferie for fra 1. maj 2020 til 30. september 2020.

Hvad betyder den nye ferielov, hvis man er nyuddannet?

Overgangsordningen for nyuddannede er lidt komplicerede, så vi anbefaler, at du kontakter fagforeningen for at få råd om, hvad der præcis gælder for dig. Telefon 70 15 04 00.

Hvis du er nyuddannet og startet på nyt job den 1. januar 2019
Du vil optjene ferie efter de gældende ferieregler om forskudt ferie i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2019. Ferien vil kunne afholdes fra 1. maj 2020 og frem til 30. september 2020.

Hvis du er nyuddannet og startet på nyt job den 1. august 2019
Du vil som udgangspunkt kun have optjent 2,08 dages betalt ferie, som kan afholdes fra 1. maj til 30. september 2020. Det skyldes, at ferie, der optjenes fra september 2019 og frem til 31. august 2020, indefryses som en del af overgangsordningen.

Fordi du har optjent mindre end 8,3 feriedage inden 1. september 2019, vil du få mulighed for at afholde fondsferiedage fra 1. maj til 30. september 2020. Fondsferiedage optjenes i perioden fra 1. september til 31. december 2019.

Samtidig vil du overgå til den nye ferieordning den 1. september 2020, hvorefter du vil optjene ferie med det samme med mulighed for løbende at holde ferie.

Hvis du vil afholde fondsferiedage, skal du ansøge fonden.

Hvis du er nyuddannet og startet på nyt job den 1. september 2020 eller senere
Du kan optjene og afholde betalt ferie med det samme, da den nye ferieordning er trådt i kraft

Hvad betyder den nye ferielov, hvis jeg er fleksjobber?

Er du fleksjobber og i arbejde, så gælder ferieloven for dig i lighed med andre ansatte. Det indebærer en overgangsordningen fra 1. september 2019 til 31. august 2020, og de nye regler om samtidsferie fra 1. september 2020.

Du kan læse mere om overgangsordningen og den nye ferielov i de øvrige spørgsmål/svar.


Hvad sker der med mine penge, hvis jeg dør, før jeg forlader arbejdsmarkedet?

Så bliver pengene udbetalt dine efterladte.

Hvad sker der, hvis arbejdsgiveren vælger at forrente pengene i sit firma, og det så går konkurs?

Det har ikke nogen betydning for dig, for dine penge er sikret i fonden. Det er fonden, der udbetaler pengene, og du skal ikke have fat i en arbejdsgiver for at få dem.