5 ting du skal vide om din sommerferie
Uanset, om vi er i et overgangsferieår, og der coronakrise, så kan de fleste af os nyde 3 ugers sommerferie, som vi plejer.
Foto: Shutterstock
20. maj 2020

5 ting, du skal vide om din sommerferie i år

Hvor meget ferie har jeg til min sommerferie? Kan jeg gemme noget af min ferie, for eksempel til efterårsferie eller endnu senere? Og hvad hvis min ferie bliver forhindret på grund af coronakrisen?

1. Hvor mange feriedage har jeg til min sommerferie i 2020?
Du har færre feriedage til din sommerferie i 2020. I perioden 1. januar til 31. august 2019 har du optjent 16,7 dage, som du kan holde i perioden 1. maj til 30. september 2020. Det skyldes, at vi har et forkortet optjeningsår og et forkortet ferieår, inden den nye ferielov træder i kraft 1. september i år.

Derfor kan du kun holde 4 ugers sommerferie eller mere, hvis du også har de 5 særlige feriefridage, som mange lønmodtagere har. Det kan også være, at du har overført ubrugte feriedage fra det gamle ferieår, har ekstra ferieuger i din overenskomst eller kan bruge flekstimer.

2. Hvad så, hvis jeg også vil holde efterårsferie og ikke har ferie nok?
Hvis du vil holde efterårsferie, skal du gemme feriedage til det. Princippet i den nye ferielov er, at vi holder samtidighedsferie. Det indebærer, at du kan holde betalt ferie i takt med, at du optjener ferien. Du optjener 2,08 feriedage om måneden.

Når vi når til efterårsferien lørdag den 10. oktober 2020, har vi kun sparet få feriedage sammen med den nye ferielov. Hvis du har ubrugte feriedage fra tidligere, kan du bruge dem til at supplere med. Du kan også aftale med din arbejdsgiver, at du holder ferie på forskud. Det giver den nye ferielov mulighed for.

Ferieåret i den nye ferielov vil gå fra september til september med mulighed for at lægge noget af ferien i de 4 måneder efter, at ferieåret slutter, altså i september, oktober, november og december.

3. Hvad, hvis jeg ikke kan holde ferie til sommer på grund af corona?
Folketinget har vedtaget en midlertidig mulighed for at udskyde ferien til et efterfølgende ferieår.

Loven giver mulighed for i helt særlige situationer som følge af coronakrisen at udskyde ferie. Hvis du ikke kan holde din ferie i ferieåret, kan den udskydes til den efterfølgende afholdelsesperiode, hvis væsentlige, upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt i forbindelse med coronakrisen.

Udskydelsen omfatter både ferie, som er fastlagt, og ferie, der ikke er fastlagt.

Udskydelse af ferie vil først og fremmest skulle ske efter aftale mellem din arbejdsgiver og dig, men kan også ske efter pålæg fra din arbejdsgiver.

Der er tale et midlertidigt initiativ som følge af coronakrisen, og loven gælder kun ferie, der er optjent efter den gældende ferielov til brug i ferieåret 2019/2020 og i det korte ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

4. Hvad, hvis jeg ikke kan holde ferie til sommer på grund af andre ting?
Hvis du ikke har mulighed for at holde din ferie, kan du holde ferie på et senere tidspunkt eller få pengene udbetalt. Det kaldes en feriehindring.

Hvis du har en feriehindring, der vedrører perioden fra den 1. maj 2020 til den 31. august 2020, bliver din ferie ført over til at blive holdt efter den nye ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020. Du kan holde den overførte ferie frem til den 31. december 2021.

Du har mulighed for at holde ferie senere eller få dine feriepenge udbetalt i forbindelse med:

 • egen sygdom
 • barsels- eller adoptionsorlov
 • arbejde i udlandet, hvor du ikke er omfattet af ferieloven
 • overgang til selvstændigt erhverv
 • hjemmegående uden at modtage kontanthjælp, dagpenge mv.
 • valg til borgmester, udnævnt minister eller lignende tillidshverv
 • fængsel eller anden tvangsanbringelse
 • lovligt varslede og afsluttede strejker
 • værnepligt eller tjeneste i forsvaret
 • udsendelse for forsvaret, eller humanitære opgaver
 • manglende penge på grund af en tvist med din arbejdsgiver om krav på feriepenge
 • orlov eller tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag i en kortere tidsbegrænset periode til pasning af alvorligt syge børn eller forældre.

Vær opmærksom på, at et stort arbejdspres ikke tæller som en feriehindring.

5. Bliver reglerne for varsling af ferie ændret i den nye ferielov?
Dit ferievarsel vil være det samme som i dag. Det betyder, at din arbejdsgiver stadig skal varsle din hovedferie med 3 måneder og din restferie med mindst 1 måned. 

Du har også stadig krav på at holde 3 ugers sammenhængende ferie fra 1. maj til 30. september (hovedferien).

I forbindelse med din sommerferie i år behøver din arbejdsgiver dog ikke at varsle din hovedferie med 3 måneder. Det skyldes, at vi på grund af coronakrisen er i en særlig situation.

Hvis din arbejdsgiver varsler din ferie med forkortet varsel, så tag kontakt til din fagforening for at få en vurdering af, om det er rimeligt at se bort fra det fulde varsel.