Kronisk syge får økonomisk støtte
Svært overvægtige personer er i risikogruppen. Listen omfatter en lang række lidelser, som ikke nødvendigvis er synlige for omverdenen.
Foto: Shutterstock
20. maj 2020

Er du i risikogruppen for COVID-19, har du nu mulighed for at blive hjemme

Nu tvinges du ikke til at vælge mellem helbred og økonomi. Folketinget har vedtaget, at personer i den særlige risikogruppe for COVID-19 og deres pårørende under genåbningen af Danmark kan blive væk fra arbejdet, hvis det er for risikofyldt. De vil modtage løn eller sygedagpenge frem til 1. september. Arbejdsgiverne modtager sygedagpengerefusion i hele perioden.

- Det er med stor glæde, at jeg kan konstatere, at politikerne har lyttet til vores anbefalinger om at finde løsninger for dem, der er særligt udsatte. Det har været en mærkesag for Serviceforbundet og for FH, og vi har presset på for at få løst det store problem, der er for de særligt udsatte, siger Serviceforbundets formand John Nielsen om den nye ordning.

- Det er jo ikke rimeligt, at folk skal vælge mellem at udsætte sig selv for unødig helbredsmæssig risiko eller blive ramt på pengepungen, fordi det er for farligt at gå på arbejde for én selv eller ens nærmeste.

Udgangspunktet er Sundhedsstyrelsens liste
Ordningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens liste over sygdomme og tilstande, der kan medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte af COVID-19, og Sundhedsstyrelsens anbefalinger for pårørende til personer i risikogruppen. Du kan se listen i faktaboksen længere nede.

Ordningen vil i første omgang gælde frem til 1. september. Aftalepartierne mødes igen sidst i august måned for at drøfte brugen af ordningen. 

Private og offentlige arbejdsgivere, der udbetaler løn til medarbejdere i risikogruppen eller pårørende, mens de er hjemme, får ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag.

Indtil nu har der ikke været økonomisk støtte til de kronisk syge og deres pårørende, medmindre den ansattes virksomhed har været omfattet af regeringens lønkompensationsordning. Derfor er den nye ordning en mulighed for mennesker, der er i en særlig vanskelig situation på grund af egen sygdom eller pårørendes sygdom.

Hvem skal du kontakte?
Det er din læge, der skal vurdere, om du er i risikogruppen eller er pårørende til en person i risikogruppen. Lægen vil vurdere helbredstilstand og også forholdene på arbejdspladsen, for eksempel mulighed for omplacering, sikker afstand og hygiejne. Din egen vurdering af tryghed og risiko vil også blive taget med.    

Hvis du er i risikogruppen, skal du aftale med din arbejdsgiver, at du kan blive væk fra arbejdet under genåbningen af Danmark og modtage løn i fraværsperioden eller sygedagpenge, hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler løn.

Hvad er forudsætningen for at blive hjemme?
Forudsætningen er, at du ikke har muligheder for at arbejde hjemmefra eller blive omplaceret, så du ikke udsættes for smittefare. 

Hvis du efterfølgende mister dit arbejde?
Er du omfattet af ordningen, men efterfølgende mister dit arbejde, vil du fortsætte på sygedagpenge, når du opfylder kravene. Det gælder også, selv om din arbejdsgiver ikke udbetaler løn under fraværet.

Er du i fleksjob og omfattet af ordningen, så vil du efter gældende regler overgå til ledighedsydelse, hvis du efterfølgende mister dit arbejde.

Er du pårørende?
Ordningen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for pårørende til personer i risikogruppen. Der gælder i udgangspunktet de samme betingelser for pårørende for, at de bliver omfattet af ordningen, herunder krav om lægelig dokumentation, sygedagpengelovens bestemmelser mv.

Et vigtigt skridt, især i forhold til pårørende
- Det er godt, at de nye reglerne er kommet, for der var virkelig et hul i lovgivningen. Vi har mange medlemmer, som nu får en mulighed for at beskytte sig selv og deres pårørende bedre, siger Serviceforbundets socialrådgiver Torben Krüger.

- Især er jeg meget glad for, at de nye regler også tager højde for, at man kan være nødt til at passe ekstra godt på sine pårørende med kroniske sygdomme.  

Torben Krüger mener, at der stadig er nogle huller i lovgivningen.

- Jeg talte for eksempel for nylig med det medlem, som er på §56, altså har en sygdom, der giver flere fraværsdage end normalt. Han fortalte, at han ikke kunne få sin §56 forlænget, fordi han ikke havde haft de 10 sygedage på et år, som ordningen kræver. Men nogle af hans undersøgelser, som ville have givet fravær, var blevet aflyst på grund af coronakrisen. Så han var uden skyld havnet i en dum situation.   

Den særlige risikogruppe

Den særlige risikogruppe omfatter personer, der lider af de tilstande og sygdomme, der ifølge Sundhedsstyrelsen vil medføre en øget risiko for et langstrakt eller alvorligt sygdomsforløb, og hvor der er lægelig dokumentation for, at personen er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19. Det drejer sig om følgende sygdomme og tilstande:

Høj alder

 • Personer over 70 år og særligt personer over 80 år
 • Personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme

Overvægt

 • Personer med BMI over 35
 • Personer med BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom

Nedsat immunforsvar, for eksempel

 • Medfødt eller erhvervet
 • Immunhæmmende behandling

Følgende sygdomme og tilstande

 • Svær hjertekarsygdom
 • Svær eller alvorlig lungesygdom
 • Kræftsygdomme
 • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
 • Mavetarm- eller leversygdom med komplikationer
 • Diabetes, der er dårligt reguleret
 • Fremskreden demenssygdom
 • Andre degenerative og neuromuskulære sygdomme, der medfører nedsat hostekraft

Gravide (ud fra et forsigtighedsprincip)