Må min arbejdsgiver - hjemmeophold
Du risikerer at miste løn eller måske dit job, hvis du rejser til lande, som de danske myndigheder fraråder rejser til.
Foto: Shutterstock
17. juni 2020

Må min arbejdsgiver bede mig om at blive hjemme efter en udlandsrejse?

Svaret afhænger af, hvilket land du har været i. Den 15. juni blev restriktionerne på rejser til Tyskland, Island og Norge lempet, og den 27. juni indføres endnu en lempelse for rejser til andre europæiske lande

Hvis du kommer hjem fra et land, som er markeret som orange eller rødt i Udenrigsministeriets rejsevejledninger, anbefaler myndighederne, at du ikke møder på arbejde, men bliver hjemme på 14 dages hjemmeophold.

Røde eller orange lande
Rejsevejledningen på udenrigsministeriets hjemmeside er jævnligt blevet opdateret i takt med udviklingen i coronaepidemien i de enkelte lande. Og her kan du præcist følge med i, hvor myndighederne fraråder rejser til.

De rød- eller orangemarkerede lande på udenrigsministeriets hjemmeside er lande, som du opfordres til at undgå at rejse til. De gule lande – som indtil videre kun er Tyskland, Island og Norge - kan du nu rejse til og komme hjem fra, uden at du skal blive hjemme fra arbejde i 14 dage.

Hvis du kommer hjem fra alle andre lande end de 3, er det myndighedernes kraftige opfordring, at du holder dig hjemme i 14 dage bagefter. Den kraftige opfordring gælder både danskere og udlændinge, der rejser ind i Danmark.

Det kan du læse mere om på myndighedernes fælles hjemmeside under punktet ”Rejse til Danmark” og underpunktet ”Hvordan skal man forholde sig, når man kommer hjem til Danmark?”

Men fra 27. juni kommer der igen nye retningslinjer.

Hvordan fungerer de nye retningslinjer fra 27. juni?
Den nye model betyder, at man mere detaljeret ser på blandt andet antallet af smittede i de enkelte lande, og hvordan landenes testkapacitet og troværdighed omkring testning er.

Dette kommer i første omgang til at gælde for EU-lande, UK og Schengenlande.

For at et land skal kunne opnå at blive markeret som ”åbent” må der være indtil 20 smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge. Når landet først er markeret som ”åbent”, kan landet ændre status til ”karantæneland” ved 30 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Nordiske lande
For de nordiske lande går man endnu mere i detaljen og vurderer de enkelte regioner, hvis et land først er blevet markeret som ”åbent”. Man vil derfor kunne ændre status på enkeltregioner til at være ”karantæneland”, hvis der er for mange smittede i en periode.

Lande udenfor EU, UK og Schengen-området
Der kommer også lidt ændringer i forhold til øvrige lande, da de anerkendelsesværdige formål udvides hertil. Når man vender hjem til Danmark, skal man dog kunne vise en negativ test, som er lavet senest 72 timer inden indrejsen.

Hjemmeophold
Hvis man rejser i et ”åbent” land, er der efter 27. juni intet krav om at blive hjemme i 14 dage efter hjemkomst, hvis man ellers er rask og frisk. Men rejser man i et ”karantæneland” opfordrer myndighederne fortsat til et 14 dages hjemmeophold.

Tjek Udenrigsministeriets information om de nye regler her.


Der kan være alvorlige konsekvenser
Hvis du har rejst til et land eller område, der var markeret orange eller rødt, har du kendt til risikoen på det tidspunkt, hvor du rejste fra Danmark. Du vil derfor ved et 14 dages hjemmeophold risikere at blive trukket i løn i fraværsperioden, hvis du ikke har mulighed for at passe dit arbejde hjemmefra.

Grunden til, at der kan være så alvorlige konsekvenser, er, at din arbejdsgiver har pligt til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for alle ansatte. Hvis du kommer tilbage på arbejde lige efter et udlandsophold, risikerer du at udsætte dine kolleger for smitte, og din arbejdsgiver kan derfor afvise at lade dig komme på arbejde og udbetale løn til dig.

I yderste konsekvens vil det kunne betyde, at du kan miste dit job, fordi det kan blive anset som en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet fra din side. Det kan for eksempel være i tilfælde, hvor din arbejdsgiver tydeligt har meldt ud, at det er problematisk, at du ikke kan passe dit job, efter du er kommet hjem, og du så alligevel vælger at rejse.

Hvis rejsevejledningen ændres, mens du er afsted
Hvis du rejser på ferie til et ”gult” land og landets status ændres til orange eller rød, mens du er i landet, kan du blive, til din ferie er slut. Myndighederne opfordrer dog til, at du følger Udenrigsministeriets rejseråd, og at du bliver testet, når du kommer tilbage til Danmark.

Hvis du skal i hjemmekarantæne

Hvis sundhedsmyndighederne eller en læge beder dig om at gå i hjemmekarantæne, er du stillet på samme måde som ved egen sygdom. 

Det kan for eksempel være, hvis du er kommet hjem fra en rejse i Tyskland, Island eller Norge, hvor du normalt ikke behøver at være i 14 dages hjemmeophold, men at der er opstået en situation, hvor du alligevel kan være smittet med coronavirus.

I den situation har du ret til samme betaling som ved andre former for sygdom jævnfør din overenskomst, lovgivning eller ansættelseskontrakt, da du ikke har overtrådt myndighedernes påbud.

Visse arbejdsgivere er uenige i spørgsmålet om udbetaling af løn. Kontakt din fagforening, hvis du oplever problemer i forbindelse med dette.