Indefrosne feriepenge
Senest til oktober udbetales nogle af de indefrosne feriepenge. Måske er der også penge på vej til dig.
Foto: Shutterstock
19. juni 2020

Udbetaling af indefrosne feriepenge: Millioner på vej til Serviceforbundets medlemmer

Har du optjent feriepenge fra 1. september 2019 til 31. marts 2020, vil du få dem udbetalt senest til oktober

Det er 3 uger af de indefrosne feriepenge, som nu vil blive udbetalt, før det oprindeligt var planlagt. 

Får du offentlige ydelser, vil du ikke blive modregnet, når de indefrosne feriepenge bliver udbetalt. 

Ledige og efterlønnere bliver heller ikke modregnet. 

Her kan du se, hvor meget din arbejdsgiver har indberettet til Lønmodtagernes Feriemidler 

Det er op til dig, om du vil have dine indefrosne feriepenge udbetalt. Du kan vente med at få dem, til du går på pension, sådan som det oprindeligt var intentionen. 

Alle de praktiske detaljer er endnu ikke på plads, men der er politisk enighed om udbetalingen af de indefrosne feriepenge, som er blevet sparet op i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Til efteråret skal Folketinget forhandle om udbetalingen af de sidste 2 ugers feriepenge.

 I Serviceforbundet er der tilfredshed med, at medlemmerne nu får en del af de indefrosne feriepenge udbetalt. 

Serviceforbundet har beregnet, at medlemmerne får cirka 300 millioner til efteråret. 

”Vi har længe været fortalere for, at pengene skulle ud til medlemmerne, så vi er glade for, at der snart kommer 3 ugers feriepenge, selvom vi gerne havde set, at man fik 5 uger med det samme”, siger forbundsformand John Nielsen. 

”Personligt er jeg også glad for, at der ikke sker modregning, så dem, der er ramt hårdest økonomisk, får fuldt udbytte af udbetalingen. Jeg tænker især på de medlemmer, som er arbejdsløse – ikke mindst dem, der har mistet jobbet i forbindelse med corona. Det er noget, jeg har rejst overfor både Statsministeren og Beskæftigelsesministeren, og jeg er glad for, at de har lyttet.” 

1.000 kroner til folk på overførselsindkomster
Udbetalingen af feriepenge er en del af en sommerpakke, som skal sætte gang i økonomien. 

Er du på SU, barselsdagpenge, sygedagpenge, efterløn eller en anden overførselsindkomst, kan du også se frem til at få 1.000 kroner skattefrit. 

For at få de 1.000 kroner, skal du havde fået en af disse ydelser helt eller delvist i april 2020:

SU, dagpenge, barselsdagpenge, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, jobafklaringsforløb, folkepension, brøkpension, førtidspension, efterløn, seniorpension, fleksydelse, sygedagpenge, ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob, kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, tabt arbejdsfortjeneste vedrørende børn med nedsat funktionsevne eller skånejob. 

Forlængelse af dagpengeperioden
Pakken forlænger også dagpengeperioden med yderligere to måneder. Det sker for at give arbejdsløse bedre tid til jobsøgning, mens virksomhederne er ved at komme i gang med at slå stillinger op efter coronakrisen.

Sådan får du de indefrosne feriepenge