De 1.000 kr. til alle på ydelser skal være med til at sætte gang i forbruget.
De 1.000 kr. til alle på ydelser skal være med til at sætte gang i forbruget. Foto: Shutterstock
19. august 2020

1000 kr. til dig på SU, pension, dagpenge, barsel, efterløn og andre ydelser

Hvis du modtager en ydelse, får du udbetalt et engangstilskud på 1.000 kr. Du får pengene automatisk og uden ansøgning. Det ventes at ske i oktober. Læs her, om du kan få de 1.000 kr.

Ydelsesmodtagere får et engangstilskud på 1.000 kr. udbetalt automatisk og uden ansøgning. Beskæftigelsesministeriet forventer, at det sker i oktober.

Engangstilskuddet skal sammen med udbetalingen af de indefrosne feriepenge være med til at sætte gang i forbruget og styrke dansk økonomi under corona-krisen.

Kan jeg få engangstilskuddet på 1.000 kr.?

Du kan få engangstilskuddet, hvis du i april 2020 var helt eller delvist forsørget ved en offentlig overførselsindkomst.


Hvilke ydelser skal jeg have modtaget, for at kunne få de 1.000 kr.?

Du kan få pengene, hvis du har fået en af disse ydelser helt eller delvist i april 2020:
 • Folkepension
 • Førtidspension
 • Brøkpension
 • Efterløn
 • Seniorpension
 • Fleksydelse
 • Dagpenge
 • Sygedagpenge
 • Barselsdagpenge
 • SU
 • Uddannelseshjælp
 • Revalidering
 • Forrevalidering
 • Jobafklaringsforløb
 • Ressourceforløb
 • Ledighedsydelse
 • Fleksjob
 • Kontanthjælp
 • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
 • Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, tabt arbejdsfortjeneste vedrørende børn med nedsat funktionsevne eller skånejob.
Skal jeg gøre noget?
Nej. Hvis du er berettiget til engangstilskuddet, modtager du automatisk pengene på din NemKonto. Beløbet udbetales af ATP.

Får det nogen konsekvenser, at jeg får disse penge?
Nej. Engangstilskuddet vil ikke have indflydelse på de ydelser, du modtager.