Med de nye ferieregler kommer også lønsedlen til at se anderledes ud.
Med de nye ferieregler kommer også lønsedlen til at se anderledes ud.
Foto: Shutterstock
15. september 2020

Ny ferielov: Din lønseddel ændrer sig

1. september trådte den nye ferielov i kraft. Det betyder, at nogle af rubrikkerne på din lønseddel for september-lønnen ser anderledes ud end før.

1. september kom vi ud af overgangsåret til den nye ferielov. Og nu får vi alle samtidighedsferie. Det betyder, at du kan begynde at holde din ferie samme år, som du optjener den. Ja, faktisk kan du allerede holde de dage, du har optjent i en måned, i den følgende måned, hvis du vil. Du kan ovenikøbet tage ferie på forskud, hvis du kan aftale det med din arbejdsgiver. 

Overgangen til den nye ferielov har ikke været helt nem at forstå. Derfor er det meget godt, at du selv er opmærksom på ændringerne på din lønseddel.

De vigtigste ændringer handler om feriedagene og ferietillægget.

Feriedage
Vi begynder alle 1. september at spare op til vores ferie ifølge den nye ferielov. Det betyder, at september udløser 2,08 feriedage, og det vil fremgå af din løn for september.

Men på mange lønsedler vil der være overført feriedage, som ikke er brugt mellem 1. maj og 31. august. Hvis du for eksempel har holdt 3 ugers sommerferie – altså 15 dage, vil du typisk have fået overført 1,64 feriedag, fordi vi havde 16,64 dages sommerferie i 2020.

Har du fået overført endnu mere ferie, vil det også fremgå af den rubrik på din lønseddel, hvor dine feriedage står.

Herefter vil dit ferieregnskab blive forøget med 2,08 pr. måned, indtil du holder ferie og dermed bruger af din optjente ferie.

Du kan også holde ferie på forskud og modregne i den ferie, du først opsparer i de efterfølgende måneder. Afholdelsesåret løber i 16 måneder – første gang fra 1. september 2020 til 31. december 2021.

Ferietillæg
Som hidtil får du 1 procent af din samlede løn som ferietillæg. En del overenskomster indeholder et større tillæg, for eksempel 2 og 3 procent.

Måske vil dit ferietillæg fremgå af lønsedlen på en anden måde end tidligere.

Du fik førhen typisk udbetalt dit ferietillæg 1 gang om året med lønnen i april eller maj. I fremtiden kan arbejdsgiverne vælge at udbetale dit ferietillæg 2 gange om året. Så udbetales ferietillægget for årets første 9 måneder med lønnen for maj og ferietillægget for de sidste 3 måneder med lønnen for august.

En anden mulighed er, at du får ferietillægget udbetalt i forbindelse med, at du holder ferie.

Feriefridage – den 6. og 7. ferieuge
Har du i din overenskomst ret til feriefridage ud over de lovpligtige 5 ugers ferie, som vi alle har, vil feriefridagene stå i en selvstændig rubrik, måske under overskriften 6. og 7. ferieuge.

Læs mere om din lønseddel