Hæve de indefrosne feriepenge eller lade dem stå? Valget afhænger af mange ting, som du bør tænke dig om, inden du beslutter dig.
Hæve de indefrosne feriepenge eller lade dem stå? Valget afhænger af mange ting, men du bør tænke dig om, inden du beslutter dig.
Foto: Shutterstock
15. september 2020

Skal jeg hæve mine indefrosne feriepenge eller lade dem stå

I oktober får du mulighed for at hæve 3 ugers indefrosne feriepenge. Men er det en god idé for dig at hæve dem? Eller er det bedre at lade dem stå til pensionsalderen? Få svaret her.

Fra oktober kan du som lønmodtager med feriepenge til gode søge om at få udbetalt 3 ugers indefrosne feriepenge og lade pengene gå til forbrug.

Feriepengene er en del af din opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Det er Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD Fonde), der forvalter Lønmodtagernes Feriemidler.  

Du kan også lade pengene stå hos Lønmodtagernes Feriemidler. Eller du kan hæve pengene og sætte dem ind på en anden pensionsopsparing eller på en konto i din bank.

Sådan får du pengene udbetalt
Hvis du ønsker at få pengene udbetalt, skal du bede om det digitalt via borger.dk og bruge NemID. Pengene udbetales ikke automatisk. Ansøgningsfristen er fra 1. oktober 2020 til 1. december 2020. Du får pengene udbetalt inden for 2 uger, fra du har bedt om det.

Udbetalingen bliver beregnet ud fra din lønindkomst fra 1. september 2019 til 31. marts 2020. Beløbet afhænger af, hvor meget du har tjent.

Har du optjent mindre end 3 uger, for eksempel 2 uger, er din udbetaling for 2 uger. 

Her får du en oversigt over nogle af de overvejelser, du bør gøre i forhold til dine indefrosne feriepenge.

Jeg skal bruge pengene nu til forbrug
Hvis du har brug for pengene her og nu, for eksempel til forbrug eller til at afvikle dyr gæld, skal du søge om at få dem udbetalt.

Du betaler skat af pengene som normal lønindkomst. Det betyder, at du skal betale topskat af pengene, hvis du tjener 49.000 kroner eller mere om måneden.  

Der sker ikke modregning, hvis du får ydelser som for eksempel efterløn, boligstøtte og førtidspension. Udbetalingen modregnes heller ikke i din ægtefælles ydelser. Der vil heller ikke ske modregning i offentlig eller privat gæld.

Hvis du får de indefrosne feriepenge udbetalt, skal du huske, at du kommer til at tjene 3 ugers ekstra løn i år. Derfor skal du måske ændre din forskudsopgørelse, så du ikke skal betale skat tilbage.

Jeg lader pengene stå
Søger du ikke om at få de indefrosne feriepenge udbetalt, bliver de stående i Lønmodtagernes Feriemidler hos LD Fonde. Her bliver de investeret. LD Fonde har hidtil været gode til at give afkast. Dermed er der en stor sandsynlighed for, at beløbet vokser meget i den tid, der går, inden du når pensionsalderen. Der er dog ingen garanti for, at beløbet vokser.

Du kan hæve pengene, når du når pensionsalderen, men du kan også vælge at lade dem blive stående og måske vokse endnu mere. Du skal betale indkomstskat af beløbet, når det bliver udbetalt.

Har du en mindre pensionsopsparing, får du sandsynligvis et højt pensionstillæg fra det offentlige, når du går på pension. De indefrosne feriepenge bliver ikke modregnet i folkepensionens tillæg. Derfor kan det især være en fordel at lade pengene stå, hvis din pensionsopsparing ikke er så stor.  

Du kan også søge om at få opsparingen udbetalt, hvis du går på førtidspension, seniorpension, efterløn, fleksydelse, alderspension som led i et ansættelsesforhold eller har et varigt ophold i udlandet.

Hvis du dør, inden du får pengene, bliver de udbetalt til dine efterladte.  

Jeg hæver pengene og sætter dem ind på min pensionsordning
Hvis du hæver pengene og sætter dem ind på din egen pensionsordning, skal du være opmærksom på, at ratepension og livrente (løbende pensioner) modregnes i folkepensionens tillæg. Det er ikke tilfældet, hvis pengene sættes ind som aldersopsparing.

Til gengæld kan indbetaling til ratepension og livrente give fradrag, hvis du betaler topskat. Derfor kan det bedst betale sig, hvis du tjener mere end 49.000 kroner om måneden.

Hvis du vælger at sætte pengene ind på din egen pensionsordning, er det en god ide at tale med din pensionsrådgiver om, hvad der bedst kan betale sig. Går det godt for dit pensionsselskab, kan dine penge vokse ganske meget.

Jeg hæver pengene og sætter dem i banken
Sætter du pengene ind på din bankkonto, har du mulighed for at bruge dem, når det passer dig. Det kan jo være rart.  

I øjeblikket er der en stor risiko for, at du ikke får renter eller ligefrem betaler negative renter af beløbet i banken, hvis du har store beløb stående på din bankkonto. Så hvis du ikke forventer at få brug for pengene inden for et kortere tidsrum, er det måske ikke en særlig god løsning.


Hvad, hvis jeg ikke har ret til indefrosne feriepenge?

Hvis du har haft lønnet arbejde i perioden 1. september 2019 – 31. marts 2020, kan du få udbetalt feriegodtgørelse for 3 uger. Hvis du har været på dagpenge eller efterløn hele den periode, har du desværre ikke optjent indefrosne feriepenge.

Du kan derimod få 1.000 kroner skattefrit til oktober, hvis du for eksempel fik dagpenge, barselsdagpenge, SU, efterløn eller var på seniorpension i april 2020.

Det kan du læse mere om her