Grænseoverskridende adfærd finder også sted på almindelige arbejdspladser.
Grænseoverskridende adfærd finder også sted på almindelige arbejdspladser. Foto: Shutterstock.
28. oktober 2020

Skal en hånd på numsen nu også være forbudt?

Kendisserne er faldet på stribe. Og den adfærd, som måske for 10 år siden blev anset for at være ok, er det ikke i dagens Danmark.

Sexisme og krænkelser på helt almindelige arbejdspladser hører vi ikke så meget om. Det betyder dog ikke, at problemet er fraværende, desværre. A4 Arbejdsliv har offentliggjort en undersøgelse, der viser, at hver femte kvinde har oplevet seksuel chikane på jobbet.

- Jeg oplever også henvendelser fra medlemmer, som beretter om en syg kultur og uacceptable episoder. Det påvirker dem meget, men desværre kører vi i fagforeningen stort set ingen sager om mobning, krænkelser eller sexchikane, dels fordi ofrene er bange for at stå frem, dels fordi det er meget svært at løfte bevisbyrden. Og det gælder ikke bare for os, men for fagforeninger generelt, siger formand Malene Brendorp Meyer, Veterinærsygeplejerskernes fagforening.  

- Der skal en holdningsændring til generelt. Alle på en arbejdsplads skal behandles ligeværdigt og med respekt, både af kolleger, chefer og kunder. Hvis vi kan nå dertil, at lumre hentydninger, nedladende bemærkninger og hænder på lår og numse ikke er en acceptabel adfærd på jobbet, så bliver sexchikane ikke den enkeltes problem. Dette handler ikke kun om køn, men også om respekten for hinanden som mennesker og de forskellige individer, vi er. 

Ulige magtforhold
Serviceforbundets formand John Nielsen er enig og understreger, at både kvinder og mænd skal kunne føle sig trygge på jobbet. Og han peger på, at chikanen ofte sker i et ulige magtforhold.

- Der er masser af mennesker, som er blevet kærester på jobbet. Og sådan skulle det gerne være i fremtiden. Men hvis en magtfuld chef tager sig seksuelle friheder over for en ung ansat, så er de ikke ligeværdige. Det må høre fortiden til, og ledelsen skal skabe klare rammer for adfærden på jobbet og melde dem ud, siger forbundsformand i Serviceforbundet, John Nielsen.  

- Det er helt afgørende, at sexchikane og mobning ikke bliver den enkeltes ansvar på arbejdspladsen, hvad enten det er kvinder eller mænd, der udsættes for en grænseoverskridende adfærd. 

Læs Arbejdstilsynets anbefalinger 
Arbejdstilsynet peger på, at det kræver åben dialog, god kollegial støtte og stærk ledelsesmæssig opbakning at forebygge og håndtere uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen.

Her kan du se Arbejdstilsynets anbefalinger til at forebygge seksuel chikane

Hvad er sexchikane

Det centrale ved sexchikane er, at en eller flere personer udsætter en eller flere andre personer for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende.

Seksuel chikane har oftere baggrund i en manifestation af magt end i egentlig seksuel tiltrækning. Dermed er det svært for den enkelte at sige fra, fordi den krænkede kan være bekymret for repressalier som for eksempel at blive afskediget.

Du kan læse mere her om mobning og seksuel chikane

Og om krænkelser

Se debatindlæg 


Hvad siger loven om krænkelser og sexchikane

Eksempler på sexchikane fra Arbejdstilsynets vejledning
  • Uønskede berøringer
  • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
  • Sjofle vittigheder og kommentarer
  • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner
  • Visning af pornografisk materiale
Ligebehandlingsloven
”Der foreligger sexchikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.”

Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø
”Stk. 1.Ved krænkende handlinger forstås i denne bekendtgørelse, at en eller flere personer i virksomheden groft eller flere gange udsætter en eller flere andre personer i virksomheden for mobning, seksuel chikane eller anden nedværdigende adfærd i arbejdet. Adfærden skal opfattes som nedværdigende af den eller de udsatte.