Så er der nye satser for 2021.
Så er der nye satser for 2021. Foto: Shutterstock
09. december 2020

Her er de nye satser for 2021

Igen i år informerer Serviceforbundet om satserne på forskellige ydelser i det kommende år

Du kan se de mest anvendte her.

Du kan finde flere satser på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Dagpenge 2021

Fuldtidsforsikret

19.322 kr. pr. måned

Deltidsforsikret

12.881 kr. pr. måned

Dimittend, fuldtidsforsikret (med forsørgelsespligt)

15.844 kr. pr. måned

Dimittend, fuldtidsforsikret (uden forsørgelsespligt)                            

13.815 kr. pr. måned


Efterløn 2021

Fuldtidsforsikret (91%-sats)

17.583 kr. pr. måned

Fuldtidsforsikret (100%-sats)

19.322 kr. pr. måned


Sygedagpenge 2021

Højeste sygedagpengebeløb

4.460 kr. pr. uge


Barselsdagpenge 2021

Ved barsel og pasning af syge børn

4.460 kr. pr. uge


Flexydelse mv. 2021

Flexydelse 100%

231.924 kr. pr. år

Førtidspension enlige

19.331 kr. pr. måned

Ressourceforløbsydelse - forsørgere

15.547 kr. pr. måned

Revalideringsydelse - over 30 år                

19.334 kr. pr. måned