Hovedparten af landets kommuner er omfattet af den nye 3-partsaftale.
Landets kommuner er omfattet af den nye 3-partsaftale. Foto: Shutterstock
11. december 2020

Lønkompensationen udvides

Der er indgået en 3-partsaftale om nedlukning i julen. Er du berørt af dette, skal du være opmærksom på reglerne for ferie.

Den 10. december 2020 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en aftale om en midlertidig lønkompensationsordning for virksomheder, der er berørt af regeringens lokale nedlukninger og restriktioner. 

Planlagt ferie skal holdes
Ordningen giver ikke lønmodtagerne pligt til at holde ferie i perioden, men har du allerede planlagt ferie og fridage i perioden, vil du fortsat skulle afvikle det, der er planlagt.

Det er kun ferie, der allerede er planlagt, du skal holde. Din arbejdsgiver vil ikke kunne varsle ferie med forkortet varsel under lønkompensationsperioden, men kan varsle ferie med almindeligt varsel.

Lønkompensation
Som tidligere er det maksimale støttebeløb pr. måned 30.000 kroner for en fuldtidsansat:

  • En funktionær kan få lønkompensation fra staten på 75 procent af lønnen, dog maksimalt 30.000 kroner pr. måned
  • En ikke-funktionær kan få lønkompensation fra staten på 90 procent af lønnen, dog maksimalt 30.000 kroner pr. måned.

Ordningen er trådt i kraft 9. december 2020 og gælder foreløbig til 3. januar 2021. Herefter vil virksomhederne fortsat kunne gøre brug af reglerne for arbejdsfordeling.