Godt nyt for medlemmer i ressourceforløb Foto: Shutterstock
Godt nyt for medlemmer i ressourceforløb. Foto: Shutterstock
18. december 2020

Godt nyt for medlemmer i ressourceforløb

Nyt forlig skal skabe bedre og kortere ressourceforløb og dermed også kortere vej til fleksjob og førtidspension.

Regeringen har i begyndelsen af december 2020 indgået et forlig med Venstre, De Radikale, SF, Konservative og Liberal Alliance om bedre ressourceforløb.

”Jeg er utrolig glad for, at vi i forligskredsen har landet en god og vigtig aftale, der forbedrer ressourceforløb. For vi har desværre set eksempler på meningsløse ressourceforløb, hvor borgere er kommet i klemme og med rette føler sig uværdigt behandlet. Det har aldrig været hensigten, at man skal i ressourceforløb, som er indholdsløse eller trækker unødigt ud. Vi har lyttet til kritikken og forkorter derfor ressourceforløb fra fem til tre år og afskaffer dem helt for seniorer,” siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

”Lige så centralt er det, at borgerne kommer til at opleve, at det, der sættes i gang, giver mening. Det er helt afgørende, at man som borger mærker, at man bliver mødt med respekt. Det er et spørgsmål om værdighed. Arbejdet med den kritiske gennemgang af førtidspensionsreformen stopper ikke her. I næste runde tager vi i forligskredsen fat i fleksjobbene.”

Fra 5 til 3 år
Hidtil har et ressourceforløb kunne strække sig over 5 år, nu bliver det sat ned til 3 år. Formålet er at fokusere forløbene og at sikre en tidligere indsats.

Ressourceforløb indrettes i højere grad efter, hvor mange år man har tilbage på arbejdsmarkedet.

Er du over 50 år indebærer en afklaringsgaranti, at du inden for tre år skal vide, om du skal på førtidspension eller i fleksjob.

”I Serviceforbundet er vi glade for forliget, som betyder, at et ressourceforløb ikke længere kan trække ud i 5 år. Vi er også glade for, at der nu kommer en indsatsgaranti, så medlemmerne kommer hurtigere i gang. Alt for mange har måtte vente mere end 6 måneder på at komme i gang med at få afklaret deres arbejdsevne,” siger Torben Krüger fra Serviceforbundet, som hjælper medlemmer med at søge fleksjob og førtidspension.

Folk i ressourceforløb får med forliget ret til en jobformidler, der kender det lokale arbejdsmarked og som derfor bedre kan hjælpe med at finde en egnet virksomhed.

Nye regler for seniorer
I forliget er det aftalt, at borgere med under 6 år til folkepensionsalderen ikke skal igennem et ressourceforløb, medmindre de selv ønsker det.

Aldersgrænsen er den samme som for seniorpension, og for mange seniorer vil seniorpensionen være et alternativ til afklaring af arbejdsevne.

”Jeg forventer, at endnu flere af de ældre medlemmer, som jeg hjælper og rådgiver, vil få seniorpension i fremtiden, ” siger socialrådgiver Torben Krüger. ”Ikke mindst fordi, at reglerne for at få seniorpension er blevet lempet.”

Læs mere om seniorpension her

Ikke helt i mål
”Vi er rigtigt godt på vej med denne nye reform, men vi er ikke helt i mål,” siger forbundsformand John Nielsen fra Serviceforbundet”. ”Derfor er jeg også glad for, at det er aftalt, at man snart skal se på modregning af pensioner og forsikringer, og om de tilbud, medlemmerne får, er gode nok.”

Socialrådgiveren Torben Krüger tilføjer: ”Ressourceforløbsydelsen er stadig for lav. Desværre må mange af vores medlemmer pludselig leve for en ”sulteløn”, efter de i mange år har betalt til samfundet via deres arbejdsindsats. Det er noget, som der bør laves om på. Man skal ikke straffes, fordi man bliver syg, nedslidt eller får en arbejdsskade, så man ikke længere kan arbejde som før.”