Vaccinen mod Covid-19 bliver tilbudt flere og flere, efterhånden som ugerne går.
Vaccinen mod Covid-19 bliver tilbudt flere og flere, efterhånden som ugerne går. Foto: Shutterstock
13. januar 2021

Må min arbejdsgiver kræve, at jeg bliver vaccineret mod Covid-19?

Det er frivilligt for danskerne, om de vil sige ja til vaccinen, men kan din arbejdsgiver forlange, at du bliver vaccineret? Få svaret af chefen for Faglig afdeling i Serviceforbundet Anders Dupont Dall.

- Din arbejdsgiver kan ikke kræve, at du bliver vaccineret mod Covid-19. Og din arbejdsgiver har efter min vurdering heller ikke ret til at få at vide, om du er vaccineret eller ej, siger Anders Dupont Dall, der er chef for Faglig afdeling i Serviceforbundet.

Der er ikke nogen lovgivning, som giver arbejdsgiveren ret til at forlange, at en ansat bliver vaccineret, hverken mod Covid-19, influenza eller noget helt tredje. Og hvis en arbejdsgiver forlanger at få oplyst, om en medarbejder er vaccineret, så vil det være i strid med lov om helbredsoplysninger og reglerne om databeskyttelse. Omvendt må den ansatte finde sig i, at arbejdsgiveren af forsigtighedsmæssige grunde må antage, at den ansatte ikke er vaccineret, hvis den ansatte ikke vil oplyse om dette.

Anders Dupont DallMen derfor kan du godt få problemer på jobbet
Anders Dupont Dall vurderer, at det formentlig vil være sjældent, at det behøver at få vidtrækkende ansættelsesretlige konsekvenser for den ansatte at undlade at blive vaccineret, men det kan dog tænkes.

- Derfor vil jeg anbefale at involvere fagforeningen så hurtigt som muligt i processen, siger Anders Dupont Dall.

- Hvis arbejdsgiveren kan dokumentere, at den ansatte udsætter kollegaer og kunder for smitte og derved ikke kan udføre sit normale arbejde uden en vaccination, så må arbejdsgiveren i første omgang undersøge, om der kan iværksættes yderligere hjælpeforanstaltninger, for eksempel ved ændret indretning af arbejdspladsen osv.

- En mulighed er også, at den ansatte kan flyttes til en anden opgave, hvor den manglende vaccination ikke udsætter andre for smitterisiko. Er det ikke muligt for arbejdsgiver at løse situationen, kan arbejdsgiveren i visse tilfælde indlede en afskedigelsessag mod medarbejderen, siger Anders Dupont Dall.

Vanskeligt på små virksomheder
- I en lille frisørsalon vil det nok være vanskeligt at flytte en ansat til andet arbejde end det kunderelaterede. Men hvis alle krav om maske, håndsprit osv. overholdes, og det i øvrigt vurderes at være sundhedsmæssigt forsvarligt, så vil et nej tak til vaccinen næppe være en gyldig grund til at afskedige en medarbejder, vurderer Anders Dupont Dall.  

- Og nu er der jo så i øvrigt det spændende aspekt af vaccination, at jo flere der lader sig vaccinere, desto mindre betydning vil det have om enkelte vælger at takke nej. Lad os forestille os en arbejdsplads, hvor alle undtagen én har ladet sig vaccinere. Her vil der i hvert fald ikke være nogen smitterisiko i forhold til kollegaerne. Så arbejdsgiverne bliver altså nødt til at forholde sig helt konkret i hver enkelt sag, og derved adskiller Covid-19- sager sig ikke fra mange andre sager på arbejdsmarkedet.

Kontakt din fagforening
Skulle du komme ud for problemer, hvis du ikke vil vaccineres, så skal din fagforening hurtigt ind over.

- Fagforeningen har jo en vigtig rolle i at hjælpe medlemmerne. Og sager i forhold til Covid-19 er ikke anderledes end andre faglige sager. Vi er eksperter i at vurdere, om arbejdsgiverens begrundelse for en opsigelse er saglig. Og hvis den ikke er det, kan vi føre en faglig sag, siger Anders Dupont Dall.

- Arbejdsgiveren har en legitim interesse i de ansattes sundhed. Arbejdsgiveren har sådan set i en række tilfælde også et betydeligt ansvar i forhold til kunderne. Det kan jo ikke udelukkes, at der opstår en forventning hos kunderne om, at de ansatte er vaccineret. Sygdom og smittefare kan koste dyrt for arbejdsgiveren. Derfor kan det være helt i orden, at arbejdsgiveren opfordrer de ansatte til at blive vaccineret. Mange store arbejdspladser tilbyder for eksempel gratis influenzavaccine til medarbejderne netop for at mindske risikoen for sygedage, smitte osv. Men vaccination kan kun være en opfordring, ikke et krav.