Helbredsoplysninger er personoplysninger, som din arbejdsgiver kun må viderebringe med dit samtykke. Foto: Shutterstock.
Helbredsoplysninger er personoplysninger, som din arbejdsgiver kun må viderebringe med dit samtykke. Foto: Shutterstock.
15. marts 2021

Må min arbejdsgiver fortælle mine kolleger, hvad jeg fejler?

Din arbejdsgiver må gerne fortælle, at du er syg, men ikke hvad du fejler. Medmindre du giver samtykke til det.

Hvis nogen er syge, er det første spørgsmål der melder sig: - Hvad fejler han?, men det må din arbejdsgiver ikke spørge om.

Hvis du holder ferie eller fridage, må din arbejdsgiver gerne fortælle dine kolleger, hvorfor du er fraværende.

Arbejdsgiveren må også gerne fortælle, at du er syg, men ikke hvad du fejler eller andre oplysninger om dit helbred.

Videregivelse af helbredsoplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

Helbredsoplysninger er personoplysninger, der fortæller om dit tidligere, nuværende eller fremtidige fysiske eller mentale helbred.

Din arbejdsgiver må altså ikke fortælle dine kolleger eller samarbejdspartnere, hvad du fejler, medmindre du giver tilladelse til det. Det gælder uanset om du brækker et ben, får influenza, går ned med stress eller får en alvorlig sygdom som for eksempel kræft.

Må min arbejdsgiver spørge, hvad jeg fejler?
Din chef må ikke spørge ind til, hvad du fejler. Det eneste, du skal oplyse, når du sygemelder dig, er, at du er syg.

Din arbejdsgiver må godt ringe, når du er sygemeldt, hvis du ikke har orienteret om, hvornår du forventer at komme tilbage. 

Det er derfor vigtigt, at du får snakket med din læge om, hvornår du kan starte på arbejde igen, så du kan informere din arbejdsgiver om dette.

Når den forventede dato for tilbagevenden kommer, kan det godt være, at du alligevel ikke kan komme tilbage på dit arbejde denne dato på grund af din sygdoms udvikling. Dette bør du meddele din arbejdsgiver efter at have snakket med din læge.

Læs mere om sygemelding her


Vil du vide mere om databeskyttelse?

Reglerne om databeskyttelse af helbredsoplysninger findes i Datatilsynets vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforholdet.