Dagpengeforringelser
Her kan du se, hvor meget dagpengesatsen er udhulet. Grafik: FH
25. marts 2021

Hver anden mister halvdelen af deres indtægt, hvis de går på dagpenge

Serviceforbundet bakker op om FH’s kampagne for at få stoppet udhulingen af dagpengene og gøre det mere attraktivt at være medlem af en a-kasse.

Dagpengesatsen er i dag så lav, at over halvdelen af medlemmerne af en a-kasse får halveret deres bruttoindkomst, hvis de kommer på dagpenge. Det viser en analyse fra FH. Det har betydning for dig, hvis du mister dit job.

- Coronakrisen har medført flere afskedigelser, og det skal ikke være en straf at miste sit arbejde. I forvejen mister man måske sin selvtillid, sit selvværd og sine gode kolleger. Jeg synes ikke, det er rimeligt, at man også risikerer at gå fra hus og hjem, siger forbundsformand John Nielsen, Serviceforbundet.

- Giv nu de ledige en mulighed for at bruge deres mentale overskud på at finde et nyt job i stedet for, at de skal blive syge af bekymring for deres og familiens økonomiske situation.

Sådan foreslår FH at rette op på udhulingen af dagpengene
Dagpengereglerne bør ændres på 3 områder:

  • Dagpengesatsen skal følge lønudviklingen. Som det er nu, stiger lønnen meget mere år for år end dagpengesatsen.
  • A-kassemedlemmer, der har været beskæftiget i sammenlagt 2 år ud af de seneste 3 år, og som har været medlem af en a-kasse i de seneste 2 år, får op til 2.000 kr. mere om måneden de første 3 måneder af ledighedsforløbet.
  • A-kassemedlemmer, der har været beskæftiget i sammenlagt 2 ud af de seneste 3 år, og som har været medlem af en a-kasse i de seneste 4 år, får op til 4.000 kr. mere om måneden de første 3 måneder af ledighedsforløbet.

Hvor meget ved du om dagpenge? Test din viden

Test din viden: Syv spørgsmål om dagpenge - Fagbevægelsens Hovedorganisation (fho.dk)

Dagpengeforringelser