Der er nu åbnet for at søge om Tidlig Pension (Arne-Pension) Foto: Shutterstock
Der er nu åbnet for at søge om Tidlig Pension (Arne-Pension). Foto: Shutterstock
26. august 2021

Nu kan du søge om Tidlig Pension

Er du fyldt 61 år, kan du søge om ret til Tidlig Pension (Arne-Pension), som giver mulighed for at stoppe med at arbejde op til 3 år før, du når din folkepensionsalder, hvis du har haft en lang tilknytning til arbejdsmarkedet.

Tidlig pension betyder, at du har ret til at gå 1, 2 eller 3 år tidligere på pension, hvis du opfylder betingelserne for, hvor mange år du har været tilknyttet arbejdsmarkedet (anciennitet).

Hvornår du kan gå på Tidlig Pension afhænger af, hvor mange år du har været tilknyttet arbejdsmarkedet. Det kan dog maksimalt være 3 år før din folkepensionsalder. 

De første, der kan søge om ret til tidlig pension, er født i 2. halvår 1955 og frem til og med 1960.

De første, der kan gå på Tidlig Pension i januar 2022, er fyldt 64 og har derfor højst 3 år til folkepensionsalderen.

Det er Udbetaling Danmark, som skal vejlede dig om din ret til Tidlig Pension.
Har du spørgsmål om din ret til Tidlig Pension, skal du kontakte Udbetaling Danmark på 7012 8094.

Ansøgning skal ske på borger.dk/tidlig pension

Når du har fået svar på din ret til Tidlig Pension fra Udbetaling Danmark, kan du søge om ydelsen fra 1. oktober. 
Læs meget mere om reglerne for Tidlig Pension her

Kan jeg få udbetalt mit efterlønsbidrag?
Du kan søge om at få udbetalt dit efterlønsbidrag. 

Se mere information hos Min A-kasse

Sådan er reglerne for Tidlig Pension

Loven om Tidlig Pension trådte i kraft 1. januar 2021.

Er du fyldt 61 år, kan du søge om Tidlig Pension fra 1. august 2021. De første kan gå på Tidlig Pension fra 2022.

Alder:
Født mellem andet halvår 1955 og 1964
Antal år på arbejdsmarkedet opgjort, når du er 61 år fra det år, du fyldte 16 år.
42 år på arbejdsmarkedet = Du kan trække dig tilbage 1 år før din folkepensionsalder.
43 år på arbejdsmarkedet = Du kan trække dig tilbage 2 år før din folkepensionsalder.
44 år på arbejdsmarkedet = Du kan trække dig tilbage 3 år før din folkepensionsalder.

Født fra 1965 til 1968
Opgørelsestidspunktet hæves til 62 år og anciennitetskravet ændres til 43-45 år. Det sker i 2026.

Født fra 1969 til 1970
Opgørelsestidspunktet er 63 år og anciennitetskravet 44-46 år. Det sker i 2031.

Er du født i 1971 eller senere
Opgørelsestidspunktet vil følge din folkepensionsalder.

Sådan kan du dokumentere Tidlig Pension
For at få Tidlig Pension skal du kunne dokumentere din beskæftigelse.
Din anciennitet skal som grundlæggende princip opgøres fra det fyldte 16. år frem til 6 år før din folkepensionsalder.

Det er vigtigt, at du får overblik over din historie på arbejdsmarkedet. Der er stor forskel på, om du har 42 år og 11 måneder eller 43 år på arbejdsmarkedet. Retten til tidlig pension opgøres nemlig kun i hele år.
Du kan derfor miste et helt års ret, hvis du mangler dokumentation for den sidste måned.

Hovedparten af de perioder, der tæller med i ancienniteten, vil automatisk kunne dokumenteres på baggrund af årlige opgørelser fra blandt andet ATP-data og skatteoplysninger.

Hvor meget får jeg, hvis jeg går på Tidlig Pension?

Går du på Tidlig Pension, får du 13.850 kroner om måneden før skat, uanset om du er gift, samlevende eller enlig. (Tal for 2021)

Beløbet vil blive reguleret en gang om året.

Der er ingen modregning af ægtefælles indtægt eller formue.

Kan pensioner blive modregnet?
Udbetaling af egne pensioner herunder arbejdsmarkedspension, ATP, ægtefælle og samleverpension og private invalidepensioner vil ikke blive modregnet.
Indtægt fra aktie- og kapitalindkomst vil heller ikke blive modregnet.

Ydelsen sættes dog ned, hvis du har en pensionsformue på mere end 2 millioner kroner, herunder værdien af en tjenestemandspension, som er en løbende livsvarig pensionsydelse.

Fradraget beregnes som 80 % af dine løbende livsvarige pensioner og 5 % for øvrige pensionsordninger over bundgrænsen. Tidlig Pension nedsættes i hele perioden med det beregnede beløb, som overstiger fradragsbeløbet på 100.000 kr. Nedsættelsen af Tidlig Pension sker, uanset om pensionen bliver udbetalt eller ej.

Der modregnes for den løbende årlige tjenestemandspensionsydelse efter disse regler: Man tager 80 procent af den løbende ydelse. Det kunne for eksempel være værdien af en årlige tjenestemandspension på 200.000 kroner. 80 procent heraf er 160.000 kroner. Der er et bundfradrag på 100.000 kroner årligt. Det vil sige, at tjenestemanden skal modregnes 60.000 kroner årligt.

Ydelsen bortfalder helt, hvis din pensionsformue er mere end cirka 5 millioner kroner.

Din ægtefælle eller samlevers pension, indtægt eller formue påvirker ikke din pensions størrelse.

Kan jeg arbejde ved siden af Tidlig Pension?
Du må tjene op til 24.000 kroner om året før skat uden modregning. Indtægt over dette beløb vil betyde, at ydelsen bliver sat ned med 64% af beløbet over bundgrænsen.

Kan jeg få Tidlig Pension, hvis jeg flytter til udlandet?
Du kan få Tidlig Pension, hvis du bor i et EU-land, EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Tyrkiet, Færøerne og Grønland.