John Nielsen Formand for Serviceforbundet
John Nielsen, formand for Serviceforbundet.
25. august 2021

FH’s grænsenævn har talt: PLF må forlade Serviceforbundet

Plejefamiliernes Landsforening må forlade Serviceforbundet, fordi FH’s grænsenævn har afgjort, at der ikke kan være 2 FH-forbund, som organiserer plejefamilier.

Plejefamilieområdet er ret specielt, fordi der ikke findes en overenskomst på området. Plejefamilierne bliver aflønnet med vederlag fra kommunen på baggrund af individuelle kontrakter, og har ikke status af lønmodtagere. 

Plejefamiliernes Landsforening (PLF) har eksisteret siden 1974. I 2019 besluttede foreningen at blive en selvstændig fagforening. De ønskede fra starten at være en den af FH og dermed en del af Den Danske Model. Derfor rettede de henvendelse til Serviceforbundet.

”Serviceforbundets struktur er helt unik. Vi er et FH-forbund bestående af selvstændige fagforeninger fra forskellige brancher og har set den nye fagforening for plejefamilier som en naturlig del af forbundet,” forklarer forbundsformand John Nielsen fra Serviceforbundet. ”Desværre har Socialpædagogernes Landsforening ikke set det sådan, da de også har plejefamilier i deres medlemskreds. Derfor har de rejst en grænsesag i FH’s grænsenævn om, hvem der har retten til at organisere plejefamilierne.”

Grænsenævnet har i dag 25. august 2021 afgjort, at det er Socialpædagogernes Landsforening, som har retten til at organisere plejefamilier.

”Vi accepterer fuldt ud grænsenævnets afgørelse, selvom vi undrer os over den,” slår forbundsformand John Nielsen fast. ”Vi er glade for, at der findes et grænsenævn i FH, så man hurtigt kan få afgjort denne form for sager, hvor flere forbund har medlemmer indenfor en branche. Det ser vi som en styrke i FH. Vi er dog bekymrede for, om denne retning betyder, at FH får svært ved at tiltrække nye brancher og dermed medlemmer.”

Grænsenævnets afgørelse betyder ikke, at Serviceforbundet skal aflevere medlemmer til Socialpædagogerne. Afgørelsen betyder, at PLF som organisation skal meldes ud af Serviceforbundet, og at FH kommer til at miste de 764 medlemmer fra PLF.

”Vi håber, at PLF og Socialpædagogerne i fremtiden kan finde en model for samarbejde, som vil være til gavn for alle landets plejefamilier,” lyder det fra Serviceforbundet formand John Nielsen.